background

Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Transportminister Thomas Danielsen (V) åbner i et svar til Folketingets Transportudvalg op for muligheden for, at anlægsloven for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm fremsættes i februar 2024. ...
Læs mere
 
Det ordinære årsmøde i Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu afholdes hvert år inden udgangen af februar, og i 2023 er det fredag den 10. februar kl. 08.30. ...
Læs mere
 
Transportministeriet fremrykker en række miljøundersøgelser, så de gennemføres inden vedtagelse af en anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. ...
Læs mere
 
Debatindlæg af Birgit S. Hansen, formand Business Region North Denmark, Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aalborg Kommune, Mads Duedahl, regionsrådsformand Region Nordjylland, Peter Rindebæk, Dansk Industri Aalborg, Richard Fynbo, Dansk Industri Vendsyssel, Henrik Bjørn, Dansk Erhverv Aalborg, Jan O. Gregersen, Dansk Metal og Anna Kirsten Olesen, Fagbevægelsens Hovedorganisation Nordjylland. ...
Læs mere
 
 
Anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse udskydes til efteråret, da der er behov for mere tid til miljøvurdering, så byggeriet er undersøgt fyldestgørende, inden anlægsloven behandles i Folketinget. ...
Læs mere
 
Komiteens ordinære årsmøde afholdes den 8. februar 2022. ...
Læs mere
 
Vejdirektoratet har afsluttet høringsperioden for udkast til anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. ...
Læs mere
 
Vejdirektoratet har fremlagt et forslag til anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse. Fristen for høringssvar er den 2. januar 2022. ...
Læs mere
 
Vejdirektoratets høringsnotat om 3. Limfjordsforbindelse er blevet offentliggjort, og det kan læses her. ...
Læs mere
 

Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Nyhedsoversigt
Nyhedsarkiv


Aalborg Alliancen


 Aalborg Kommune er klar med 600 mio. kr. til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse.


Læs om Aalborg Alliancen på aalborgalliancen.dk