background

Offentlig høring om anlægslov og supplerende miljøkonsekvensvurdering

Den 7. december 2023 er både et forslag til anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse samt den supplerende miljøkonsekvensvurdering af forbindelsen sendt i offentlig høring.

Høringsperioden for begge løber frem til 11. januar 2024.

Læs nyhed om høring af anlægsloven hos Transportministeriet her:
https://www.trm.dk/nyheder/2023/lovforslag-om-3-limfjordsforbindelse-sendes-i-hoering

Læs nyhed om høring af miljøkonsekvensvurdering hos Vejdirektoratet her:
https://www.vejdirektoratet.dk/pressemeddelelse/2023/supplerende-miljoekonsekvensvurdering-af-3-limfjordsforbindelse-sendes-i
 

Følg og deltag i høringen

Du kan følge og deltage i den offentlige høringen på Høringsportalen.

Høring af forslag til anlægslov:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/68227

Høring af supplerende miljøkonsekvensvurdering:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/68212