background

Vigtigt, tidsplanen holder

Debatindlæg af Birgit S. Hansen, formand Business Region North Denmark, Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aalborg Kommune, Mads Duedahl, regionsrådsformand Region Nordjylland, Peter Rindebæk, Dansk Industri Aalborg, Richard Fynbo, Dansk Industri Vendsyssel, Henrik Bjørn, Dansk Erhverv Aalborg, Jan O. Gregersen, Dansk Metal og Anna Kirsten Olesen, Fagbevægelsens Hovedorganisation Nordjylland.

3. Limfjordsforbindelse

Et bump på vejen. Sådan må man vist kategorisere nyheden fra Transportministeriet, da de i en kort pressemeddelelse torsdag d. 3/3 måtte konstatere, at Folketingets planlagte behandling af anlægsloven for den 3. Limfjordsforbindelse udskydes til efteråret.

Som det lyder, skal årsagen findes i et behov for at ”sikre en tilstrækkelig belysning af visse dele af miljøkonsekvensvurderingerne”.

Vores første indskydelse er selvfølgelig, at den viden er et vigtigt grundlag for at kunne tage de nødvendige hensyn, så vejen etableres med så lav påvirkning på omgivelserne som muligt. Derfor kan vi i denne kreds naturligvis kun bakke op om det arbejde. Tingene skal gå rigtigt til, og vi er overbeviste om, at vi kan balancere de mange hensyn, et anlægsprojekt i den størrelsesorden kræver.

Ingen forsinkelse

Vores anden indskydelse er herefter, at det er helt afgørende, at dette ikke forhaler selve anlægsarbejdet. Med en i forvejen mangeårig anlægsperiode er det helt afgørende, at vi ikke oplever forsinkelser – og da slet ikke før arbejdet overhovedet er begyndt.

Derfor er det betryggende, at man fra Transportministeriet i pressemeddelelsen bekræfter, at tidsplanen for anlægsarbejdet ikke påvirkes, og at det altså kun er den politiske behandling i Folketingssalen, vi må vente en smule på.

Ja, vi har jo reelt set længtes efter forbindelsen i årtier, så mon ikke et par måneders yderligere venten på den endelige politiske behandling går an – så længe den planlagte igangsættelse i 2025 holder stik.

Stærk politisk aftale

Heldigvis står den 3. Limfjordsforbindelse på skuldrene af en bredt forankret politisk aftale og som del af en omfattende investering i Danmarks infrastruktur frem mod 2035. Aftalen gav nordjyderne en længe ventet afklaring og er bevis på, at vores landspolitikere har forstået alvoren. Nordjylland har brug for en robust og fremtidssikret infrastruktur, der samtidig binder Nordjylland sammen med resten af landet.

I denne kreds oplever vi rundt i hele Nordjylland stadig stor længsel efter at realisere forbindelsen. Det gør indtryk.

Nordjyderne fanges i timevis på vejene på grund af trængsel eller mindre uheld, når de skal hente børnene efter arbejde. Virksomhedernes konkurrenceevne svækkes, når deres varer konstant forsinkes eller de ikke kan tiltrække nøglemedarbejdere. Og Nordjylland afskæres resten af landet – for sammenhængskraft er ikke en selvfølge. Sådan skal det ikke være. Det er den slags bekymringer og udfordringer, som den 3. Limfjordsforbindelse er en del af svaret på.

Den vil kunne mærkes i dagligdagen og på pengepungen, og er fortsat en central forudsætning for at vi kan realisere Nordjyllands potentiale for vækst og udvikling.