background

Anlægslov fremsættes muligvis allerede i februar 2024

Transportminister Thomas Danielsen (V) åbner i et svar til Folketingets Transportudvalg op for muligheden for, at anlægsloven for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm fremsættes i februar 2024.

Spørgsmålet om, hvornår anlægsloven forventes fremsat var stillet efter ønske fra folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V).

Ministeren uddyber, at det har hidtil været planen, at anlægsloven kunne blive fremsat i oktober 2024, men at der nu ses der dog på mulighederne for, at det kan ske allerede i februar 2024.

Det er dog en forudsætning, at der ikke opstår behov for nye uforudsete undersøgelser i relation til miljøgrundlaget, da anlægsloven også skal udgøre miljøgodkendelsen.

Læs svaret fra Transportministeren på Folketingets hjemmeside