background

3. Limfjordsforbindelse over Egholm besluttet

Den 28. juni 2021 besluttede et bredt flertal i Folketinget at afsætte godt 7 mia. kr. til etablering af 3. Limfjordsforbindelse over Egholm med start i 2025. Det skete ved, at 3. Limfjordsforbindelse var et af projekterne i det brede forlig om Infrastrukturplan 2035.

Egholmlinjen er en ca. 20 km lang 4-sporet motorvej, og i projektet indgår et trafikledelsessystem, som kan guide trafikanterne. Som en del af projektet etableres der endvidere 5,3 km støjskærme. Projektet medfinansieres af Aalborg Kommune med 600 mio. kr.

Infrastrukturplan 2035 er en aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne. Enhedslisten og Alternativet står uden for aftaledelen om fremtidens veje, og SF står uden for aftalen om 3. Limfjordsforbindelse.

Aftalen om Infrastrukturplan 2035 betyder at der samlet igangsættes nye initiativer for 105,8 mia. kr. i perioden 2022-2035. Sammen med de igangværende investeringer, fornyelse og vedligeholdelse udgør investeringerne på transportområdet i alt ca. 161 mia. kr.

Den 25. juni 2014 indgik Folketingets trafikordførere en aftale, som fastlagde linjeføringen for en fremtidig 3. Limfjordsforbindelse, som skal gå over øen Egholm.