background

Baggrund

God infrastruktur er afgørende for Nordjyllands udvikling.

Infrastrukturen er med til at skabe grundlaget for, at virksomhederne kan rekruttere arbejdskraft og levere varer med høj kvalitet og stabilitet. 

Nordjylland har store afstande, hvorfor det er vigtigt med gode vej- og baneforbindelser til at binde regionen sammen på tværs, og sammen med resten af Danmark og Europa via effektive transportkorridorer. Her er havne og lufthavn vigtige knudepunkter for at komme videre ud i verden. For at sikre gode vilkår for borgere og virksomheder er det en afgørende forudsætning at regionen hænger sammen på tværs af Limfjorden.

Det er baggrunden for at folkevalgte og erhvervsfolk i Nordjylland har sat sig sammen og arbejder for at Folketinget snarest skal vedtage en anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm og afsætte de nødvendige midler til etablering.

Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i en lang årrække prioriteret den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Den indgår i den handlingsplan, der er udarbejdet til ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet”.

Læs planerne på Region Nordjyllands hjemmeside