background

Ingen asbest og PFAS på Limfjordens havbund

I foråret 2023 indsamlede Vejdirektoratet i samråd med Miljøstyrelsen et stort antal prøver af havbundssediment i Limfjorden syd og nord for Egholm, hvor den 3. Limfjordsforbindelse snart skal anlægges.

I alt har Vejdirektoratet indsamlet prøver fra 33 områder af fjorden. De fleste prøver er foretaget syd for Egholm, hvor der skal anlægges en sænketunnel og nord for Egholm, hvor der skal anlægges lavbroer, men også på fire andre steder i Limfjorden for at skaffe øget viden om fjordens generelle tilstand.

Nu er de indsamlede prøver af havbundssedimentet blevet analyseret på et laboratorium, og der er hverken fundet rester af asbest eller PFAS.

Læs mere om undersøgelserne hos Vejdirektoratet