background

Vision

Komitéen for en 3. Limfjordsforbindelse.nu ønsker, at Folketinget snarest vedtager en anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm og afsætte de nødvendige midler til etablering.

Den overordnede vision for arbejdet er:
  • Et Nordjylland, der hænger sammen og kan udvikle sig på begge sider af Limfjorden.
  • Et Nordjylland, der kan vækste som Danmarks port til Norden.
Den overordnede mission for arbejdet er:
  • Sikre fremkommelighed i fjordkrydsningen, der er meget sårbar med to forbindelser, der begge har nået kapacitetsgrænsen.
  • Understøtte fortsat nordjysk udvikling og investeringer gennem sikkerhed for, at varer og personer kan passere Limfjorden og nå frem til tiden fx til lufthavn og havne.
  • Folketinget skal snarest muligt vedtage en anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm og afsætte de nødvendige midler til etablering.