background

3. Limfjordsforbindelse besluttet af Folketinget med start i 2025

Et bredt flertal i Folketinget indgik 28. juni 2021 forlig om Infrastrukturplan 2035. Af aftalen fremgår, at 3. Limfjordsforbindelse over Egholm etableres med start i 2025.

Læs mere om Infrastrukturplan 2035

 

Opdateret VVM-undersøgelse

Vejdirektoratet har offentliggjort sin opdaterede VVM-undersøgelse for 3. Limfjordsforbindelse.

Læs mere hos Vejdirektoratet

 

Nyt om 3. Limfjordsforbindelse

Modtag de seneste nyheder og analyser om
3. Limfjordsforbindelse via vores nyhedsbrev.

Vi skal videre – for hele
Nordjyllands skyld !

28. juni 2021 blev en mærkedag for arbejdet for 3. Limfjordsforbindelse. Et bredt flertal i Folketinget besluttede med forliget om Infrastrukturplan 2035 at afsætte godt 7 mia. kr. til etablering af 3. Limfjordsforbindelse over Egholm med start i 2025.

Transportministeren har tidligere anslået, at der med udarbejdelse af anlægslov, udbudsproces og anlægsfase vil gå 8-9 år fra politisk beslutning til forbindelsen vil stå klar. Derfor er det vigtigt for borgere og virksomheder i Nordjylland, at Folketinget hurtigst muligt vedtager en anlægslov, så lovgrundlaget kommer på plads.

Forslag til anlægslov forventes fremsat i Folketinget ultimo februar 2024. Herefter følger udvalgsbehandling inden afstemning i folketingssalen.

Tiden skal udnyttes optimalt, og første spadestik kan tages i 2025.