background

Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Transportministerens forslag til anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse er nu fremsat til behandling i Folketinget. ...
Læs mere
 
Anlægslov er sat i Folketingets kalender den 19. marts 2024, hvor den forventes førstebehandlet. ...
Læs mere
 
Komiteens svar til Transportministeriet i forbindelse med offentlig høring af forslag til anlægslov for den kommende 3. Limfjordsforbindelse. ...
Læs mere
 
Det ordinære årsmøde i Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu afholdes hvert år inden udgangen af februar, og i 2024 er det fredag den 9. februar kl. 09.30. ...
Læs mere
 
Transportministeriet og Vejdirektoratet sender forslag til anlægslov samt supplerende miljøkonsekvensvurdering i offentlig høring fra den 7. december 2023 til den 11. januar 2024. ...
Læs mere
 
Vejdirektoratet har indsamlet og analyseret et stort antal prøver af havbundssediment fra områder, hvor den 3. Limfjordsforbindelse snart skal anlægges. Ingen af prøverne viser rester af hverken asbest eller PFAS. ...
Læs mere
 
Transportminister Thomas Danielsen (V) åbner i et svar til Folketingets Transportudvalg op for muligheden for, at anlægsloven for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm fremsættes i februar 2024. ...
Læs mere
 
Det ordinære årsmøde i Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu afholdes hvert år inden udgangen af februar, og i 2023 er det fredag den 10. februar kl. 08.30. ...
Læs mere
 
Transportministeriet fremrykker en række miljøundersøgelser, så de gennemføres inden vedtagelse af en anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. ...
Læs mere
 
Debatindlæg af Birgit S. Hansen, formand Business Region North Denmark, Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aalborg Kommune, Mads Duedahl, regionsrådsformand Region Nordjylland, Peter Rindebæk, Dansk Industri Aalborg, Richard Fynbo, Dansk Industri Vendsyssel, Henrik Bjørn, Dansk Erhverv Aalborg, Jan O. Gregersen, Dansk Metal og Anna Kirsten Olesen, Fagbevægelsens Hovedorganisation Nordjylland. ...
Læs mere
 

Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18