background

Anlægslov fremsat til behandling i Folketinget

Transportministeren har nu fremsat forslaget til anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse til behandling i Folketinget.

- En ny forbindelse over Limfjorden vil løse flere af de trafikale udfordringer, der er i og omkring Aalborg. Der er brugt lang tid på at undersøge projektet til bunds, og vi er klar til at tage debatten om forbindelsen i Folketingssalen. Det er et godt og vigtigt projekt, og jeg ser frem til lovbehandlingen de kommende måneder, siger transportminister Thomas Danielsen.

Med Infrastrukturplan 2035 blev der afsat midler til anlæg af 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Anlægsloven har været i høring og forslaget skal nu førstebehandles af Folketinget tirsdag den 19. marts 2024.

Læs mere hos Transportministeriet

Transportministeriet har udarbejdet et høringsnotat om lovforslaget på baggrund af høringssvarene, og det notat kan du læse på Høringsportalen sammen med høringssvar mv.

Find høringsdetaljer på Høringsportalen

Du kan desuden se de samlede dokumenter om 3. Limfjordsforbindelse hos Vejdirektoratet.