background

Folketinget har vedtaget anlægsloven for 3. Limfjordsforbindelse

Et bredt flertal i Folketinget har den 14. maj 2024 vedtaget anlægsloven for 3. Limfjordsforbindelse.

Det betyder, at Vejdirektoratet kan igangsætte detailprojektering og anlæg af den ca. 20 km lange motorvej i Egholmlinjen vest om Aalborg. De forberedende aktiviteter forventes igangsat ved lovens ikrafttrædelse i juli, hvorefter det egentlige anlægsarbejde går i gang.

Efter planen skal forbindelsen stå færdig i 2034.

Afgørende for udviklingen i Nordjylland

Den 3. Limfjordsforbindelse har i mange år været en topprioritet for den regionale udvikling i Nordjylland. Det er et langvarigt arbejde på tværs af kommuner, Region, erhvervsliv og fagbevægelse for at sikre nordjysk mobilitet og udvikling, som nu har givet resultat.

De to eksisterende vejforbindelser over Limfjorden ved Aalborg er fyldt op, og Nordjylland har brug for en langsigtet løsning, der sikrer sammenhængskraften i Nordjylland, og sikrer virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og udvikling, tiltrække investeringer og skabe arbejdspladser.

3. Limfjordsforbindelse er også væsentlig for mulighederne for at tiltrække nye virksomheder til Nordjylland og for lufthavn og havne. Den 3. Limfjordsforbindelse vil tilføre nordjysk mobilitet en afgørende ny robusthed, der giver borgere og erhvervsliv sikkerhed for at kunne krydse Limfjorden ved Aalborg. Det giver pålidelighed og det giver tryghed i forhold til det nordjyske arbejdsmarked og beredskab.

Omfattende og langvarigt forarbejde

Analyser og undersøgelser af trafik, samfundsøkonomi, miljø, natur mv. har været meget omfattende og stået på over mange år. Forskellige linjeføringer har over årene været undersøgt inden linjeføringen i 2014 blev fastlagt i Egholmlinjen. Siden har Vejdirektoratet i 2019-2020 gennemført en fuldstændig miljøkonsekvensvurdering af Egholmlinjen og efterfølgende også bl.a. vurdering af konsekvenser for fugle, flagermus, oddere og padder.

Folketinget: Anlægslov vedtaget ved 3. behandling den 14. maj 2024

Transportministeriet: Den tredje Limfjordsforbindelse er vedtaget