background

En af de allervigtigste beslutninger for Nordjylland i mange år

Transportminister Thomas Danielsen, formand for Folketingets Transportudvalg Rasmus Prehn, Regionsrådsformand Mads Duedahl og alle 11 nordjyske borgmestre er underskrivere af dette debatindlæg som optakt til førstebehandlingen af anlægsloven tirsdag 19. marts 2024:
 
Når Folketinget på tirsdag 19. marts førstebehandler anlægsloven om 3. Limfjordsforbindelse, er det en af de allervigtigste beslutninger for Nordjylland i mange år.

Beslutningen er vigtig, fordi vi allerede nu er trætte af kø, trængsel og forsinkelser, ligesom der er en alarmerende udsigt til, at problemerne vil vokse os over hovedet, hvis vi ikke gør noget. Beslutningen er vigtig, fordi vi ønsker at bygge bro til fremtiden – ikke at koble Nordjylland af.

Beslutningen er vigtig, fordi forbindelsen har afgørende betydning for Nordjyllands mange virksomheder og arbejdspladser. Og beslutningen er vigtig, fordi forbindelsen hænger sammen med vores evne til at tiltrække arbejdskraft, investeringer og nye muligheder. Derfor er 19. marts en glædens dag.

Beslutningen er et eksempel på, at vi sikrer resultater og nye investeringer, når vi står sammen i Nordjylland.

Den nye Limfjordsforbindelse bliver en ca. 20 km lang firesporet motorvej med forbindelse til E45 Nordjyske Motorvej i syd og E39 Hirtshalsmotorvejen i nord.

Motorvejen føres vest om Aalborg og hen over øen Egholm. Motorvejen føres under Limfjordens sydlige løb i en sænketunnel og over Nørredyb på en lavbro. På denne måde aflastes både den nuværende Limfjordstunnel og Limfjordsbroen, ligesom den tværgående trafik inde i Aalborg aflastes. Transporttiden sænkes og folk kan komme hurtigt til og fra arbejde og øvrige gøremål.

Dertil kommer, at Nordjylland opnår større sikkerhed og står langt bedre forberedt, når uheldet er ude, og der er nedbrud på de eksisterende forbindelser af den ene eller anden slags. Aalborg Lufthavn får en endnu mere central placering, og for vores erhvervshavne er det helt afgørende, at limfjordskrydsningen går langt mere problemfrit. Med mindre trafik over den eksisterende Limfjordsbro i Aalborg gives der bedre mulighed for at styrke den kollektive med fx nye plusbusser, der kører i en nord-syd-akse, eksempelvis fra Vodskov til Svenstrup.

Få anlægsprojekter har været mere grundigt og minutiøst gennemgået, undersøgt og diskuteret som den 3. Limfjordsforbindelse. Dårligt var Limfjordstunnelen åbnet 6. maj 1969, før diskussionen gik på, hvor en ny forbindelse skulle gå. Allerede i 1973 blev forskellige løsninger undersøgt. I alt har hele 9 forskellige modeller været foreslået, og siden 2011 har Egholmforbindelsen været undersøgt hele tre gange (2011, 2021 og 2023).

Hver eneste gang en bekymring har været rejst, er den blevet taget seriøst og undersøgt til bunds. Det hvad enten der har været tale om knortegæs, oddere, støj, asbest, habitatdirektiver eller natura 2000-områder. Det er kendetegnende for det danske demokrati og for danske anlægsprocesser, at vi altid tager kritikere og indsigere meget alvorligt og bruger tiden på at undersøge tingene, så godt det overhovedet er muligt.

Når Danmark laver infrastrukturprojekter af denne kaliber, er resultatet ofte bedre biodiversitet og miljø, end før vi gik i gang. Det så vi blandt andet med Storebæltsforbindelsen. Den nye Limfjordsforbindelse er det bedst tænkelige på de givne vilkår. Nu har vi diskuteret og undersøgt i 50 år. Nu er tiden inde til at sætte spaden i jorden og komme i gang, selvfølgelig hele tiden i behørig respekt for natur og dyreliv.

Underskrivere af debatindlægget:
Thomas Danielsen, Transportminister (V), Hans Ejner Bertelsen (V), Borgmester i Morsø Kommune, Søren Smalbro (V), Borgmester i Hjørring Kommune, Birgit S. Hansen (S), Borgmester i Frederikshavn Kommune, Mogens Gade (V), Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Jespersen (V), Borgmester i Mariagerfjord Kommune, Tobias Birch Johansen (V), Borgmester i Læsø Kommune, Lasse Frimand Jensen (S), Borgmester i Aalborg Kommune, Mikael Klitgaard (V), Borgmester i Brønderslev Kommune, Niels Jørgen Pedersen (V), Borgmester i Thisted Kommune, Per Bach Laursen (V), Borgmester i Vesthimmerland Kommune, Jesper Greth (V), Borgmester i Rebild Kommune, Mads Duedahl (V), Regionsrådsformand for Region Nordjylland og Rasmus Prehn (S), Formand for Folketingets Transportudvalg