background

Følg forslaget til anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse

Du kan følge forslaget til anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse gennem behandlingerne i Folketingssalen og de relevante udvalg på Folketingets hjemmeside.

Folketinget: Lovforslag nr. L 112. Forslag til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse

Lovforslaget indeholder udover selve etableringen af forbindelsen også følgende:
  • At transportministeren bemyndiges til at anlægge en lokalvej med dertilhørende bro til Egholm, hvis Aalborg Kommune tilvælger og finansierer det.
  • Loven vil udgøre miljøgodkendelsen af de udførte miljøkonsekvensvurderinger af projektet, som det er praksis ved Transportministeriets anlægslove.
  • En række bestemmelser, som regulerer miljø, klageadgang, domstolsprøvelse m.v. Lovforslaget udgør på nogle punkter en fravigelse af procedurer og myndighedskompetence, herunder afskæring af klageadgange. Plan-, natur- og miljøhensyn vil uanset denne fravigelse fortsat blive varetaget under anlæggets udførelse.
  • At Vejdirektoratet etablerer en ordning, hvor der kan ydes tilskud til facadeisolering af helårsboliger, der er særligt støjramte efter etableringen af motorvejen.