background

Stå sammen om et stærkere Nordjylland

Åbent brev til de Nordjyske folketingsmedlemmer. På vegne af Industripolitisk Udvalg Nordjylland, formand Henrik Hagens, DI, og næstformand Jan O. Gregersen, CO-industri.

I Nordjylland er vi enige. Vi har brug for en 3. limfjordsforbindelse. De 11 borgmestre og regionsrådsformanden står sammen om det. Og i industrien står arbejdsgiverne og forbundene sammen. Men vi har brug for jer til at stå sammen om at bære sagen igennem på Christiansborg.
 

En udfordring for borgere som virksomheder

Vi har brug for et Nordjylland, der hænger sammen, og som kan udvikle sig på begge sider af Limfjorden. Det er afgørende for både privatliv og arbejdsliv, at forbindelsen ml. Vendsyssel og Himmerland ikke er forhindret af overbebyrdede og sårbare forbindelser. Hvis adgangen til kvalificeret arbejdskraft skal udlignes på tværs af regionens kommuner, er det simpelthen en forudsætning, at der skabes nogle bedre rammer for borgernes mobilitet. Det vil øge friheden for den enkelte borger, og det vil skabe en bedre balance i investeringer, bosætning og vækst på tværs af regionens kommuner.

For virksomhederne er adgang til kvalificeret arbejdskraft også et vigtigt og aktuelt tema. Samtidig er der behov for, at virksomhederne er konkurrencedygtige ift. transport og leveringsikkerhed. En udfordring, der desværre allerede er aktuel for mange virksomheder nord for fjorden. Og så skal vi selvfølgelig kunne udnytte regionens position som porten til Nordatlanten og det øvrige Skandinavien.
 

Grænsen er nået

Limfjordsbroen nåede sin kapacitetsgrænse på ca. 31.000 biler i døgnet for flere år siden. Og af vejdirektoratets foreløbige trafiktal for 2016 fremgår det, at 79.252 biler i døgnet kører gennem Limfjordstunnelen på hverdage. Dermed fortsætter den opadgående kurve, og grænsen for kritisk trængsel i tunnelen på 80.000 biler på hverdagsdøgn er næsten nået. Beslutningen om en anlægslov for en 3. Limfjordsforbindelse haster derfor mere end nogen sinde.

Hvis en 3. Limfjordsforbindelse skal kunne realiseres er det imidlertid nødvendigt, at der bliver fundet midler til investeringer i den trafikale infrastruktur. Derfor er det helt afgørende, at man finder fælles fodslag om at få skabt et råderum til flere offentlige investeringer i infrastruktur.
 

Stå sammen

Der er ikke tvivl om, at de udfordringer, vi oplever i Nordjylland, kun vil blive større i de kommende år. Og der er behov for, at vi arbejder hurtigt. I Nordjylland vil vi bakke op, så meget vi kan, men det er jer med den daglige gang på Christiansborg, der kan sikre den vedholdende indsats for at få banket en fremtidssikret løsning af Limfjordstrafikken helt op øverst på dagsordenen i Folketinget.

Så kære nordjyske MF’ere. Vi vil gerne bede jer om at stå sammen. Stå sammen om et stærkt og fremtidssikret Nordjylland.