background

Nordjysk nej til brugerbetaling på 3. Limfjordsforbindelse

De 11 borgmestre og regionsrådsformanden i Nordjylland afviser blankt tanken om brugerbetaling som statens nødløsning for etablering af den 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg.

Det nordjyske Kontaktudvalg har i dag drøftet transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidts tanker om brugerbetaling som finansiering af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm på motorvejen ved Aalborg. Svaret fra Regionen og de 11 nordjyske kommuner lyder samstemmende ”nej tak”.

Ny forbindelse er statens ansvar
Kontaktudvalget understreger, at det overordnede vejnet i Danmark er et statsligt ansvar, og derfor må det være statens opgave at anlægge og drive den 3. Limfjordsforbindelse. Dette generelle princip, kan der ifølge Kontaktudvalget ikke afviges fra blot for at lave en nødløsning i Nordjylland.

Udvalget påpeger samtidig, at beslutningen om en anlægslov for den ny forbindelse haster mere end nogensinde. Vejdirektoratet har for nylig offentliggjort de foreløbige trafiktal for 2016, og de viser, at 79.252 biler i døgnet kører gennem Limfjordstunnelen på hverdage. Dermed fortsætter den opadgående kurve og grænsen for kritisk trængsel i tunnelen på 80.000 biler på hverdagsdøgn er næsten nået.

Nordjylland vil ikke være prøveklud
For så vidt angår ministerens tanker om mulig brugerbetaling for anlæg og benyttelse af infrastruktur, efterlyser Kontaktudvalget en generel afklaring af spørgsmålet. Er ministerens udspil udtryk for en fremtidig ny måde at finansiere infrastruktur på i Danmark, eller er det blot tænkt som en konkret her og nu løsning for en 3. Limfjordsforbindelse?

Under alle omstændigheder ønsker Kontaktudvalget ikke, at Nordjylland, det nordjyske erhvervsliv samt borgere og besøgende i regionen skal være prøveklud. Så indtil der eventuelt i fremtiden kommer en helt ny politik for betaling af infrastruktur i Danmark, er det Kontaktudvalgets holdning, at staten må finansiere den 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg.