background

3. Limfjordsforbindelse med i top på forrentning

3. Limfjordsforbindelse er med i toppen, når man rangordner mulige danske infrastrukturprojekter efter intern forrentning. Går man efter den største samfundsøkonomiske værdi af infrastrukturinvesteringer bør de mest rentable projekter vælges først. Dermed bør 3. Limfjordsforbindelse være med i den øverste del af bunken, når politikerne skal vælge de kommende investeringer.

Det viser artiklen ”Invester i den rigtige infrastruktur”, som blev bragt i august-nummeret af tidsskriftet Trafk & Veje, og indeholder en prioriteret liste over aktuelle infrastrukturprojekter. Artiklen er skrevet af PhD Jens Hauch, der har udarbejdet en rapport for tænketanken Kraka.

Den interne rente kan anvendes, når man i et enkelt tal måler nettogevinsten ved en investering. Projekterne med højest intern rente er de samfundsøkonomisk mest attraktive at investere i.

Læs artiklen ”Invester i den rigtige infrastruktur”, Trafik & Veje, august 2016

Se hele analysen hos Kraka