background

3. Limfjordsforbindelse skal anlægges nu

Trafikken i Limfjordstunnelen er nu så tæt på at bryde sammen, at anlæg af den 3. Limfjordsforbindelse vest om Aalborg skal i gang nu.  Det er bydende nødvendigt, at staten snarest vedtager én samlet anlægslov for hele forbindelsen og afsætter de nødvendige midler til at komme i gang. Det var konklusionen på årsmødet i komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu.

Allerede i dette forår er der i Folketinget vigtige forhandlinger om statens investeringer i de kommende år, så komiteen er nu klar til at trække i arbejdstøjet og presse på med gode argumenter for at staten prioriterer den 3. Limfjordsforbindelse.

Trafikaftalen fra juni 2014 har lagt fast, at linjeføringen for 3. Limfjordsforbindelse er via Egholm og opkøbet af de berørte ejendomme er allerede i gang. På nuværende tidspunkt er 9 ejendomme i linjeføringen både nord og syd for Limfjorden opkøbt af staten.

Formand for komiteen, regionsrådsformand Ulla Astman:

- Det er vigtigt for os, at staten vedtager én samlet anlægslov for hele forbindelsen fra motorvej E45 ved Dall Kirkeby via Egholm til motorvej E39 ved Vestbjerg. Forhandlingerne på Christiansborg må vise, hvordan finansieringen skal findes. Vores udgangspunkt er, at det tager 6-8 år at anlægge forbindelsen og selv i bedste fald er vi da forbi det tidspunkt, hvor vi rammer kritisk trængsel ved Limfjordstunnellen. Så det her haster.


- Der har været en diskussion om der skal anvendes en form for offentligt-privat partnerskab (OPP). Men vi må slå fast, at vi ikke kan acceptere en brugerbetaling. Den fremtidige forbindelse vil gavne udviklingen og væksten i hele Nordjylland, og den effekt skal der ikke lægges en dæmper på ved at begrænse den frie brug af forbindelsen for Nordjyllands virksomheder, borgere og besøgende.