background
article image


Færre ulykker over Egholm

En ny Limfjordsforbindelse via Egholm vil bidrage til en stor forbedring af både trafikafviklingen og antallet af uheld i og omkring Limfjorden. Den fjordkrydsende trafik over Egholm-forbindelsen vil i 2020 være på ca. 29.900 biler pr. døgn, hvor Limfjordsbroen bliver aflastet med 7.500 køretøjer og Limfjordstunnelen bliver aflastet med ca. 21.000. De resterende 1400 biler på Egholm-forbindelsen stammer fra et forventet trafikspring, der vil opstå som følge af den nye mulighed for krydsning af fjorden.
 
Aflastningen på de to eksisterende fjordkrydsninger vil medføre, at trafikken på Limfjordsbroen i 2020 vil være på et lavere niveau end det er i dag, og i Limfjordstunnelen vil trafikken være på niveau med den trafik der er i dag.
 
Ændringerne i trakfikmønstrene som følge af Egholm-forbindelsen får også stor betydning på andre veje i og omkring Aalborg. Det er specielt 3 vejstrækninger, Vesterbro, Thistedvej og Skalborg Bakke, der får en væsentlig reduktion i antallet af biler på hhv. 4.000, 6.700 og 7.400 biler pr. døgn. Alle 3 veje er i dag, specielt i myldretidstrafikken, præget af tæt trafik og kø kørsel.
 
Egholm-forbindelsen reducerer således trafikken på de to eksisterende fjordkrydsninger, og vil give en meget markant ændring i forhold til de trafikafviklingsmæssige forhold i dag.
 
Der opnås forbedrede muligheder for at undgå sammenbrud i trafikken ved hændelser på motorvejen eller på Limfjordsbroen. Faktisk vil trafikken ikke kun glide bedre, men aflastningen af bygaderne i Aalborg bidrager også til en reduktion i antallet af trafikuheld på 16,4 uheld pr. år. Et ekstra tunnelrør bidrager kun med en reduktion på 0,6 uheld pr. år.