background

Betaling er ikke vejen frem

Synspunkt af Jens Neustrup Simonsen, landsformand for Business Danmark og medlem af komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu.

Der skal tages fat på trafikproblemerne nu, hvis Aalborg skal undgå et totalt kollaps i trafikken. Kapaciteten i Limfjordstunellen er allerede nu tæt på kapacitetsgrænsen, uden der ligger en løsning lige om hjørnet.

Hvis der ikke bliver gjort noget, så kollapser trafikken. Tallene taler sit tydelige sprog. Derfor er der akut behov for, at der vedtages en anlægslov, så den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm kan komme i gang hurtigst muligt.

Hvis vi stadig skal være et konkurrencedygtigt land, er vi nødt til at have en infrastruktur, der ikke giver spildtid i trafikken.

Preben Bang Henriksen (V) er nu fremme med et forslag, hvor det skal afprøves om der kan skabes politisk opbakning til en eventuel betaling for kørsel på den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm. Det er en helt forkert vej at gå. Ingen tvivl om, at riget fattes penge, og at vores samfund de kommende år bliver udsat for et enormt udgiftspres. Netop derfor er det vigtigt, at staten prioriterer infrastruktur der skaber vækstbetingelser og rammer for øget effektivitet og dermed øget skatteindtægter som kan finansiere vores velfærdssamfund. Det giver derfor ingen mening, at de hårdprøvede skatteborgere i en god sags tjeneste skal opleve flere afgifter for, at udføre deres job.

Hvis trængslen på det danske vejnet fortsætter i samme tempo som i dag, vil vi frem mod 2020 samlet set i Danmark spilde 180 millioner timer i trafikken, hvilket giver os et betragteligt velfærdstab. Udover spildtid for den enkelte, så ser virksomhederne ligeledes et stort poten­tiale i et opgør med medarbejdernes spildtid. I en DI-un­dersøgelse vægter knap 70 pct. af virksomhederne trafikal infrastruktur som et betydende vækstparameter.

De trafikale udfordringer for både borgere, turister og gods, der skal krydse Limfjorden, hober sig i stigende tempo op. Derfor er vi nødt til at se handling fra Folketinget, så der hurtigst muligt kan blive vedtaget en anlægslov for den fastlagte linjeføring vest om Aalborg.

Etableringen af 3. Limfjordsforbindelse skal sættes i gang og fuld finansieres af staten allerede nu, for selv i bedste fald vil der vil gå adskillige år, før forbindelsen kan tages i brug.

Nordjylland og nordjyderne har brug for og krav på en løsning!