background

Transport- og bygningsministeren på besøg

Komiteen for en 3. Limfjordsforbindelse.nu havde inviteret transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt til Aalborg til en drøftelse af 3. Limfjordsforbindelse. Ministeren takkede ja til invitationen og kom til møde i Aalborg Lufthavn torsdag den 15. oktober, hvor medlem af komiteen, Lufthavnsdirektør Søren Svendsen, var vært.

På mødet blev de foreliggende aftaler og de seneste trafiktal præsenteret for ministeren. Ministeren slog fast, at det handler om at få et flertal i Folketinget, der vil prioritere projektet i konkurrencen med andre projekter. Ministeren anerkendte på mødet, at der er gjort et godt forarbejde og at det tæller til fordel for 3. Limfjordsforbindelse, at der er en god forretning af investeringen.

Besøget sluttede med en bustur, hvor ministeren bl.a. fik lejlighed til at se Limfjordstunnelen samt linjeføringen for 3. Limfjordsforbindelse.