background

Erhverv Hjørring vil have anlægslov på plads


Synspunkt af Henrik Willadsen, advokat og formand for Erhverv Hjørring. Synspunktet blev også bragt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev den 19. oktober 2015.

Billedet herover er en computer-genereret vision af Femern-forbindelsens start- og endestation på Lolland.

Lige nu er det tvivlsomt, om visionen nogensinde bliver til virkelighed.

Igangsætningen af danmarkshistoriens hidtil dyreste anlægsprojekt, den faste forbindelse mellem det østlige Danmark og Tyskland via Femernbælt, synes på vej mod pause på grund af usikkerhed om den langtrukne miljøgodkendelsesprocedure i Tyskland.

Lad os lige rekapitulere Femern-forløbet:

Da Femern-forbindelsen blev født, forventedes den at åbne i 2018. Næste revision lød på 2021. I foråret blev åbningen udskudt til 2024 grundet forsinkelser i de tyske landanlæg. Nu truer så en yderligere udskydelse på grund af den tyske miljøproces. Økonomien er også i skred. Før jul 2014 viste entreprenørernes tilbud sig at ligge knap 10 milliarder kroner over Femernselskabets skøn.

Her i Nordjylland er vi egentlig ret kolde overfor, om Femern-forbindelsen bliver til noget. Faktisk er vi helst fri. Vi vil hellere have den tredje Limfjordsforbindelse.

Men Femern-forløbet er nyttigt at have i baghovedet. Det viser igen, at store infrastrukturprojekter har en overordentlig svær gang på jorden i Danmark.

Så meget desto mere grund er der derfor til, at alle gode kræfter i Nordjylland presser på for at fremme den tredje Limfjordsforbindelse.

Linjeføringen er langt om længe fastlagt. Nu gælder det en egentlig anlægslov. For som Femern-eksemplet viser, er der lang vej fra plan til realisering.

Og vi skal have den forbindelse, således at Limfjorden ikke forbliver en flaskehals for erhvervsudviklingen i Nordjylland.