background

Den 3. limfjordsforbindelse er af afgørende betydning for Nordjylland

Rigtig mange nordjyder og nordjyske virksomheder møder en flaskehals ved Limfjorden. Det stækker nordjyske vækst- og udviklingsmuligheder.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Nordjylland ønsker derfor etablering af en 3. limfjordforbindelse politisk prioriteret – nu hvor linjeføringen jo er fastlagt.

- I Rådet arbejder vi for et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked, hvor barrierer fjernes, og vejen banes for virksomhederne og for arbejdsstyrken. Samtidig har vi fokus på de, der gerne skal blive en del af arbejdsstyrken, udtaler Rådsformand Lars Christensen og fortsætter:

- I Rådet følger vi udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked tæt. Her er det tydeligt, at infrastruktur er et væsentligt parameter for virksomhedernes trivsel og vækst, og det er ligeså tydeligt, at rigtig mange nordjyder og nordjyske virksomheder møder en flaskehals ved Limfjorden.

- Derfor vil Rådet gennem sit virke slå et slag for at skærpe opmærksomheden omkring de nordjyske infrastrukturudfordringer og opfordre til, at alle gode nordjyske kræfter stemmer i. Håbet er, at etablering af en 3. limfjordsforbindelse rykkes op på dagsordenen, når bevillinger til infrastruktur projekter diskuteres.

Sammenhæng er forudsætningen for vækst

Den 25. juni 2014 indgik Folketingets trafikordførere en aftale, som fastlagde linjeføringen for en fremtidig 3. Limfjordsforbindelse. Efterfølgende har der været forskellige meldinger ifht realisering af projektet. Finansieringen har været diskuteret, og det samme har prioritering ifht andre infrastrukturprojekter. Ingen betvivler behovet for en ekstra forbindelse over Limfjorden, men implementeringen er i fare for at blive rykket kritisk langt ud i fremtiden. Det vil i givet fald være til store gene for Nordjylland, mener man i RAR Nordjylland.

 Det harmonerer med RAR Nordjyllands strategiske prioriteringer at bakke op om styrkelse af rammen for vækst i Nordjylland og bidrage til, at vilkår for drift og vækst på det nordjyske arbejdsmarked ikke forringes i forhold til resten af landet. Her spiller infrastruktur naturligvis ind. Hvis virksomhedernes varer, forbrugs-stoffer og medarbejderstab lægges hindringer i vejen på grund af for dårlig infrastruktur, så stilles de dårligere i konkurrencen med andre danske og udenlandske virksomheder.

- En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling i Nordjylland er, at regionen hænger sammen på tværs af Limfjorden. Dels for at forbinde Vendsyssel og Himmerland, dels for at forbinde hele regionen med resten af Danmark og dermed kunne fungere som en port til Norden, sådan siger man i Komitéen for 3. limfjordsforbindelse nu, som består af folkevalgte og erhvervsfolk i den nordjyske region.

Rådet besluttede allerede på sit første ordinære møde den 31. marts 2015 at lade sig repræsentere i Komitéen. Rådet har lige siden deltaget aktivt i Komitéens arbejde gennem Rådets formand Lars Christensen:

- Bedre rammevilkår og bedre infrastruktur giver mere vækst og mindre udkant. RAR Nordjylland vil arbejde hen imod et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked, hvor vi gør hinanden gode, og hvor vi giver alle aktuelle og potentielle nordjyske opsving en chance! Nordjylland skal understøtte, udbygge og udnytte vore potentialer optimalt, afslutter Lars Christensen.