background
article image


14 gode grunde til at 3. Limfjordsforbindelse er en god investering

Synspunkt af Ulla Astman, regionsrådsformand (S) i Region Nordjylland og formand for Komitéen for 3. Limfjordsforbindelse.NU; Mogens Gade, formand for KKR Nordjylland, borgmester (V) i Jammerbugt Kommune og medlem af Komiteen for 3. Limfjordsforbindelse.NU

Uanset hvem der vinder Folketingsvalget den 18. juni, ligger det os meget på sinde, at den kommende regering sætter etablering af den 3. Limfjordsforbindelse højt på sin dagsorden.

Nordjylland har brug for handling for at kunne fortsætte sin udvikling og styrke sin sammenhængskraft. Det er det store billede. Kigger man i detaljen er der mange gode grunde til, at Folketinget bør vedtage en anlægslov, afsætte penge og skyde gang i etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse.

14 af disse gode grunde har vi samlet i en pjece, som vi har givet til alle nordjyske folketingskandidater. Vi vil nemlig forfølge Folketingets beslutning om den vestlige linjeføring over Egholm og sikre os, at fremtidens nordjyske folketingsmedlemmer arbejder for etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse til gavn for hele Nordjylland – for vores virksomheder, vores mange pendlende borgere samt vores turister og besøgende.

Rigtig mange mennesker og hele det nordjyske erhvervsliv vil få gavn af den 3. Limfjordsforbindelse. Lige så mange er i dag berørte og besværede af flaskehalsen ved Limfjordstunnelen, hvor der snart ikke er plads til flere biler, busser og lastvogne. Det ved vi sort på hvidt.

Fakta er, at den 3. Limfjordsforbindelse vil være en god samfundsinvestering. Der kan spares 1,7 mio. rejsetimer årligt. Det vil give et bedre miljø, reducere støjbelastningen og spare trafikanterne for mange kørselsomkostninger.

Den 3. Limfjordsforbindelse vil også understøtte de nordjyske havne og Aalborg Lufthavn, og den vil forbedre mulighederne for vækst i Nordjylland, fordi virksomhederne får lettere adgang til kunder, leverandører og arbejdskraft.

De mange gode grunde til trods må vi desværre konstatere, at der i de seneste mange år stort set ikke er investeret i det nordjyske vejnet fra statens side. Det skyldes bl.a. usikkerheden om hvilken løsning, der skulle vælges for den 3. Limfjordsforbindelse. Den usikkerhed er nu ryddet af vejen. Beslutningen om den vestlige linjeføring over Egholm er truffet, og løsningen ligger klar – vi skal nu i gang med at etablere forbindelsen.

Vi håber, at vores nordjyske folketingskandidater vil tage pjecen med de 14 gode grunde til sig, og at de vil arbejde for Nordjyllands udvikling – og for at vi hurtigst muligt får etableret den længe ventede 3. Limfjordsforbindelse.

Se pjecen "3. Limfjordsforbindelse - en god investering"