background

Kamp for vækst fortsætter

Synspunkt af Mogens Gade, formand for KKR Nordjylland, borgmester (V) i Jammerbugt Kommune og medlem af Komiteen for 3. Limfjordsforbindelse.NU; Arne Boelt, næstformand for KKR Nordjylland og borgmester (S) i Hjørring Kommune.

Ingenting kommer af sig selv - kun lommeuld. At dynamik overføres fra de største vækstcentre længere ud i landet kommer slet ikke af sig selv.

En god vejinfrastruktur for både person- og godstransport er en forudsætning for mobilitet og dermed også for vækst og beskæftigelse i hele Nordjylland. Tilsvarende betyder en velfungerende digital infrastruktur rigtig meget for erhvervslivet, for at tiltrække nye borgere og for at få turisterne til at vælge Nordjylland.

KKR Nordjylland er de nordjyske kommuners samarbejdsorgan - her samarbejder borgmestrene fra alle 11 nordjyske kommuner og 12 byrådspolitikere om at skabe et Nordjylland i balance og et Nordjylland i vækst.

KKR Nordjylland arbejder for at øge de statslige investeringer i nordjysk infrastruktur, så det ikke kun er borgere og virksomheder i og omkring hovedstadsområdet, som oplever hvordan hverdagen bliver nemmere i takt med, at infrastrukturen forbedres.
KKR Nordjyllands hovedprioriteter er:
  • Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse som en statsligt finansieret vestlig forbindelse over Egholm.
  • Forbedring af jernbanenettet fra Aarhus til Frederikshavn.
  • Forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-Herning med forbindelse til motorvejsnettet.
Hertil kommer den strategiske sammenbinding af regionen med behovet for en forbedring af vejforbindelsen Thisted-Aalborg og af Aggersundbroen.

Når det gælder 3. Limfjordsforbindelse, har Nordjylland et akut problem. Limfjordstunnelen er i dag en af de mest belastede strækninger på motorvej E45. Både kilometerlange bilkøer og totale trafiknedbrud bliver hyppigere og hyppigere, og det lægger en dæmper på Nordjyllands udvikling og vækst.

De trafikale udfordringer for både borgere, turister og gods, der skal krydse Limfjorden, hober sig i stigende tempo op. Derfor er vi nødt til at se handling fra Folketinget, så der hurtigst muligt kan blive vedtaget en anlægslov for den fastlagte linjeføring vest om Aalborg. Etableringen af 3. Limfjordsforbindelse skal sættes i gang allerede nu, for selv i bedste fald vil der gå adskillige år, før forbindelsen kan tages i brug.

Ligeledes er der brug for gode veje på tværs af regionen, der kan binde egnene bedre sammen og skabe tværgående forbindelser til motorvejen.

Også transportkorridoren med vej og bane ned gennem Jylland - herunder udvidelse af E45 og etablering af en hærvejsmotorvej - er vigtig for os nordjyder. Vores havne har gode forbindelser til Sverige, Norge, Færøerne, Island og Grønland og gods fra de nordjyske virksomheder, og de nordjyske havne skal ned gennem Jylland til eksportmarkederne.

Nordjylland og resten af Danmark har en fælles interesse i at staten ruller store investeringer ud i hele landet - også i Nordjylland. Allerede i dag er meldingen til os fra erhvervsliv, borgere, turisterhverv og fagbevægelse, at Nordjylland bliver mindre relevant for fremtidige investeringer i erhverv og arbejdspladser, fordi infrastrukturen halter.

Så uanset hvilken regering, der sidder, vil KKR Nordjylland derfor fortsætte kampen for at sikre investeringer, vækst og arbejdspladser i Nordjylland.