background

Et ekstra spor ved Limfjordstunnelen fjerner ikke fokus fra 3. Limfjordsforbindelse

I Nordjyske den 24. februar kan det læses, at Vejdirektoratet vil have etableret et ekstra, tredje motorvejsspor i sydgående retning fra Limfjordstunnelen hen til frakørsel 24, Øster Uttrup Vej inden årets udgang.

Det skal give en bedre trafikafvikling op ad bakken efter tunnelen, forklarer Vejdirektoratet. I dag er der kun to motorvejsspor på den strækning, og da bakken er stejl, kører lastbilerne langsomt til gene for andre bilister. Det skaber kø. Problemet skulle gerne blive mindre med et tredje motorvejsspor, som vil strække sig ca. en km hen til frakørsel 24. Udvidelsen er udmøntningen af transportaftalen fra den 24. juni 2014.

Læs nyheden på Nordjyske.dk her

Udvidelsen ønskes velkommen, da det vil lette trafikafviklingen på kort sigt. Det skal dog ikke fjerne fokus fra at kapaciteten i Limfjordstunnelen inden 2020 vil nå et kritisk niveau og at Limfjordstunnelens kapacitet vil være fuldt udnyttet i myldretidsperioderne og der vil være permanent kødannelse morgen og aften krydret med nedbrud i trafikken i hele Aalborg når der sker ulykker.

Vejdirektoratet vurderer at tunnelens kapacitet på baggrund af de særlige forhold i Limfjordstunnelen forudsættes kun at være ca. 5.200 køretøjer pr. time pr. retning. I 2013 var der ca. 4.900 køretøjer pr. time pr. retning i myldretiden hvilket allerede er over 95% af kapaciteten.

Derfor skal der ikke gå for lang tid inden den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm bliver vedtaget med anlægslov, så vi indenfor 7-8 år fra nu – gerne hurtigere, står med en langtidsholdbar løsning for trafikafvikling på tværs af Limfjorden til gavn for Nordjylland og hele Jyllandskorridoren.