background

3. Limfjordsforbindelse over Egholm er med i Aalborg Kommunes erhvervsplan

Aalborg Kommune har vedtaget en ny Erhvervsplan 2015-2018, hvor den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm indgår som et vigtigt punkt i handlingsplanen for infrastruktur.

Læs Aalborg Kommunes Erhvervsplan 2015-2018

Nedenfor bringes nogle uddrag af erhvervsplanen, der bakkes op af Komitéen for den 3. Limfjordforbindelse, som et vigtigt led i hele Nordjyllands udvikling.

3. Limfjordsforbindelse
Let adgang over Limfjorden er vigtig for regionens virksomheder og arbejdskraft. Aalborg vil fortsat arbejde på at etablere en 3. Limfjordforbindelse, som besluttet i byrådet d. 12. september 2011.


Det vigtigste mål for Erhvervsplanen er at skabe vækst og arbejdspladser og her indgår en 3. Limfjordsforbindelse som et vigtig led for at målet kan opnås. Den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm vil bringe nordjyske arbejdstagere tættere på flere arbejdspladser og binde Nordjyllands største pendlingsregion (Aalborg) bedre sammen.

Flere arbejdspladser
Målet er, at der i Aalborg skabes 5.000 flere arbejdspladser så vi har 109.000 arbejdspladser i 2018.


Pendlingsregion Aalborg gennemskæres af Limfjorden og bliver langt bedre bundet sammen med Egholmforbindelsen til gavn for hele Nordjylland når Aalborgområdet styrkes som vækstdynamo. Egholmforbindelsen vil også være med til at styrke hele Nordjyllands adgang til hurtig transport fra og til regionen, hvor Aalborg Lufthavn bliver meget nemmere at komme frem til, fra Jylland syd for Limfjorden.

Styrket international lufthavn
Lufthavnen har afgørende betydning for erhvervslivet i Aalborg og Nordjylland, da den er livsnerve til det globale marked og samarbejdspartnere rundt om i verden. Aalborg ønsker fortsat stærkt samarbejde med lufthavnen, udvikling af området og transportmulighederne til og fra lufthavnen.


Hurtig og effektiv transport styrker konkurrenceevnen, hvilket Egholmforbindelsen vil være med til at skabe, da den vil reducerer transportomkostningerne pga. reduceret omvejkørsel, reduceret kødannelse ved krydsning af Limfjorden og hurtigere adgang til færgerne til Skandinavien og Jyllandskorridoren mod syd til Hamborg.

God infrastruktur styrker konkurrenceevnen
Transport og logistik udgør konkurrenceparametre og en væsentlig omkostning for mange virksomheder, hvor der i mange tilfælde er 20-30 % at spare ved at vælge den smarteste og mest intelligente logistiske løsning.