background
article image


Egholm-linje er bedst for os alle

Synspunkt af Magnus Heunicke, transportminister (S). Synspunktet blev også bragt i Nordjyske Stiftstidende den 9. december 2014.

LINJEFØRING: Tak for det åbne brev om den tredje Limfjordsforbindelse, som blev bragt i Nordjyske den 3. december.

Jeg har fuld forståelse for, at forbindelsen vækker store følelser lokalt. Sådan har det været i de efterhånden rigtig mange år, hvor vi har diskuteret, hvordan vi bedst muligt kan tage hånd om kapacitetsproblemerne ved Limfjordstunnellen, som kun bliver større.

Og i alle de år, hvor linjeføringsdiskussionerne har kørt med intensiv styrke, har mange borgere følt det dybt frustrerende ikke at kunne få en endelig afklaring.

Det har især været gældende for de borgere, der har været stavnsbundne på grund af arealreservationerne, og som har levet med en følelsesmæssig og økonomisk usikkerhed, som ingen kan være tjent med. Derfor var det også helt centralt, at vi politikere kort inden sommerferien langt om længe kunne blive enige om en linjeføring.

Et bredt flertal af Folketingets partier bestående af Socialdemokraterne, Radikale, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti pegede på Egholmlinjen.

Det er også den linjeføring, som både Aalborg Kommune og Region Nordjylland har foretrukket, og den linjeføring, som har klart den bedste samfundsøkonomiske forrentning, fordi den trafikalt aflaster Limfjordstunnellen mest muligt og reducerer den samlede støjbelastning i hele Aalborg-området.

Derfor var vi også i partierne enige om, at Egholmlinjen var det rigtige valg for Nordjylland og Danmark.

At linjeføringen er den mest hensigtsmæssige samlet set, gjorde det dog ikke til et let valg. Da jeg sad sammen med forligskredsen og skulle træffe beslutningen, var alle i lokalet klar over, at lige meget, hvilken linjeføring vi valgte, ville alle borgere ikke blive tilfredse.

Det er vilkårene som politiker. Men de meget grundige trafikale beregninger af de forskellige linjeføringer peger entydigt i én retning: Egholm-linjen får samfundet og nordjyderne mest gavn af.

Linjeføringen løser bedst muligt de kapacitetsproblemer, som er og fortsat vil være omkring den krydsende Limfjords-trafik.