background

Nu skal vi have vedtaget en anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse

Synspunkt af Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland og formand for Komitéen for en 3. Limfjordsforbindelse

Det ligger fast, at den 3. Limfjordsforbindelse skal være en vestlig linjeføring via Egholm. Næste skridt er vedtagelse af en anlægslov og reservation af midler til projektet.

Ved transportaftalen d. 24. juni blev det vedtaget, at den 3. Limfjordsforbindelse skal være en vestlig linjeføring via Egholm. Det aftalte forligskredsen (Regeringen S, RV) og V, DF, LA og K.

Der blev samtidig afsat 43 mio. kr. til at hjælpe berørte lodsejere med forlodsovertagelser af ejendomme, der bliver totaleksproprieret. Der blev i aftalen også afsat 38,9 mio. kr. til anlæg af en 3. sydgående vognbane på strækningen mellem Limfjordstunnelen og frakørsel 24, Øster Uttrup Vej.

Trafikaftalen er en milepæl for det målrettede arbejde med at få etableret den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm.

Næste skridt på vejen mod etablering af den 3. Limfjordsforbindelse er vedtagelse af en anlægslov og reservation af midler til projektet.

Det vigtigste for hele Nordjylland er at få vedtaget en anlægslov i den kommende folketingssamling. Der er tale om et kompliceret motorvejsprojekt, der vil tage en del år at anlægge.

For at den glidende anlægsproces ikke skal gå i stå, skal denne anlægslov indeholde en detaljeret tids- og finansieringsplan. Ellers risikerer vi at ende med en situation, hvor forbindelsen bliver vedtaget, men hvor anlægsperioden trækkes i langdrag, fordi der ikke afsættes midler til den på finansloven.

2. udgave af magasinet "Den 3. forbindelse", viser det store behov for at få fremmet etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse. Læs magasinet Den 3. forbindelse

Jeg opfordrer til, at der i den kommende folketingssamling bliver vedtaget en anlægslov for en vestlig linjeføring via Egholm. Det nuværende enstrengede motorvejsnet er ganske enkelt for sårbart over for ulykker.

Kødannelse på motorvej E45 og i Aalborg by. 7. oktober 2014

Illustration: Kø på motorvej E45 og i Aalborg by den 7. oktober kl. 17:10 – 1½ time efter harmonikasammenstød i Limfjordstunnelen. Copyright: 2013 BLIP Systems.