background
article image


Det haster med forbindelse

Synspunkt af Mogens Gade, borgmester (V) i Jammerbugt Kommune, formand for det nordjyske Kommunekontaktråd (KKR). Synspunktet blev også bragt i Nordjyske Stiftstidende den 20. marts 2014.

LIMFJORD: Nordjylland er taknemmelig for enhver statslig investering i nordjysk infrastruktur. Uanset hvilken regering, der sidder, har både Region Nordjylland og de nordjyske kommuner interesse i at Nordjylland tilgodeses, når staten ruller store investeringer ud i hele landet.
 
Derfor glæder de nordjyske kommuner og jeg mig naturligvis også over, at Nordjylland får del i de store investeringer, der ligger i togfonden. Det skal regeringen have tak for. Det skal transportordfører Rasmus Prehn (9.3.) ikke være i tvivl om.
 
Når jeg sammen med andre alligevel har markeret en undren over regeringens prioriteringer af infrastrukturen, hænger det naturligvis sammen med, at Nordjylland har nogle særlige behov, som vi gerne ser, at regering og folketing tager hensyn til.
 
De 11 nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland fremsendt Transportministeriet en fælles liste over investeringer i infrastrukturen, som netop tager højde for, hvor Nordjyllands største og vigtigste udfordringer ligger. Det er en liste, vi står sammen om, uanset hvilken regering, der står i spidsen for landet.
 
Som det fremgår af det materiale, som vi har sendt til Transportministeriet, er etableringen af en tredje Limfjordsforbindelse vest om Aalborg en fælles første-prioritering for de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.
 
Det haster med en ny Limfjordsforbindelse. Nordjylland står sammen. Vi bakkes i vid udstrækning op i den prioritering af Nordjyllands erhvervsliv og fagbevægelsen.
 
Det skyldes selvfølgelig, at det vitterlig har den største betydning for vores landsdel, at Limfjorden ikke bliver en barriere for trafikken – og dermed erhvervsudvikling og beskæftigelse – i Nordjylland. Det er heller ikke et nyopfundet ønske, Nordjylland har lagt på bordet, siden regeringen opfandt togfonden for halvandet år siden. Areal-reservationerne til den tredje Limfjordsforbindelse er mere end 40 år gamle.
 
Vejdirektoratets seneste prognoser viser, at Limfjordstunnellen inden for meget få år når op på den maksimale belastning, før trafikken går i stå.
 
På den baggrund, er det på høje tid, at regering og Folketing bliver opmærksom på, hvor skoen virkelig trykker i Nordjylland.
 
Allerede i dag er meldingen til os fra erhvervsliv og fagbevægelse, at Nordjylland bliver mindre relevant for fremtidige investeringer i erhverv og arbejdspladser, fordi infrastrukturen omkring Aalborg og Limfjorden er for sårbar. Det vil jeg være glad for, at transportordførerne fra alle Folketingets partier lægger sig på sinde, når man prioriterer fremtidens infrastruktur.
 
Nordjylland giver aldrig op. Men vi er allermest taknemmelige, når regering Folketinget lytter til os, før man prioriterer.