background
article image


Lille uheld store konsevenser

Pendlernes største bekymring
Det blev endnu en gang tydeligt, hvor sårbar trafikken over Limfjorden er, da et mindre uheld med motorstop torsdag d. 21. november  straks skabte lange køer, der tog mere end en halv time at opløse.
Den morgen kunne DR-P4 Nordjylland komme med en trafikmelding i radioen ca. kl. 07.55: 2-3 biler er gået i stå i det sydgående spor på E45 umiddelbart syd for Limfjordstunnelen efter Kridtsvinget. Selvom bilerne relativt hurtigt bliver fjernet fra stedet, er konsekvensen kødannelse i og nord for Limfjordstunnelen. Det tager over 30 minutter før end køen er helt opløst, også selvom bilerne er blevet fjernet hurtigt efter motorsoppet.
Nedenfor er der billeder fra Vejdirektoratets webcams mellem 15-20 minutter efter det mindre uheld.
  1. mod nord ved af- og påkørsel 21 ”Sundsholmen”
  2. på E45 i Nørresundby, sammenfletning af E39, E45 og 11 i Bouet og
  3. Limfjordsbroen.