background
article image


Det er nu det gælder

Fomanden for Komitéen 3limfjordsforbindelse.nu, Ulla Astman, appellerer til de nordjyske medlemmer af Folketinget om nu at få sat en anlægslov for en Egholmforbindelse på dagsordenen i næste folketingssamling, som begynder på tirsdag. Ulla Astman sendte fredag sin opfordring, og har i dag (søndag d. 29.9.2013) et indlæg i Nordjyske med en tretrins tidsplan for, hvordan en ny forbindelse kan etabeleres til gavn for hele Danmark.

Læs Ulla Astmans indlæg her:

Det er nu det gælder
Ulla Astman, Regionsrådsformand, formand for komitéen 3. Limfjordsforbindelse.nu!
Den næste kamp er altid den vigtigste, siger håndbold- og fodboldtrænerne. Jeg sidder med lidt den samme fornemmelse omkring den næste folketingssamling, som traditionen tro indledes den første tirsdag i oktober. Den er den vigtigste.
Når jeg siger sådan, så er det fordi, vi nu skal have fastlagt den langsigtede løsning på en af de store udfordringer for Nordjyllands udvikling: Trafikkens krydsning af Limfjorden ved Aalborg. Det spørgsmål har vi drøftet i mere end 40 år, men der er gode grunde til, at det er nu, vi skal have en afklaring.
Der ligger en færdig VVM-redegørelse med en anbefaling fra Vejdirektoratet om etablering af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Der er truffet beslutning i både Aalborg Byråd og Regionsrådet om etablering af denne forbindelse og der er opbakning fra samtlige nordjyske borgmestre. Nu skal vi have den demokratiske beslutning omsat til handling. Derfor skal vi have Folketinget til at vedtage en anlægslov for forbindelsen i den kommende folketingssamling.
Komitéen 3. Limfjordsforbindelse.nu!, som har medlemmer fra erhvervsliv, organisationer og det politiske liv, arbejder for at fremme sagen. Vi har i komitéen skitseret tre trin til realisering af en vestlig forbindelse over Egholm. Det er:
1. Vedtagelse af anlægslov i den kommende folketingssamling, som sikrer linjeføringen for en vestlig motorvejsforbindelse over Egholm
2. Forbindelsen skal herefter indgå i de nationale prioriteringer af nye vejprojekter
3. Den må gerne etableres i etaper startende fra syd.
Hver dag pendler titusinder af nordjyder over Limfjorden til arbejde, og hver dag transporterer erhvervslivet titusinder af tons gods over Limfjorden. Det er en god investering for samfundet at etablere en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Faktisk viser beregninger, at værdien er større end for mange af de andre aktuelle motorvejsprojekter i Danmark.
Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser fra virksomheder og borgere, som oplever problemerne på vejene og ønsker at styrke betingelserne for nordjysk udvikling. Vi har også indsamlet en række støtteerklæringer, som vi vil overrække til transportministeren i løbet af kort tid.
Igen i år samles de nordjyske folketingsmedlemmer til debat hos Nordjyske Medier dagen før Folketinget åbner. Temaet er i år ”Er Nordjylland klar til tiden efter krisen?”. Der er mange facetter i at være klar til fremtiden: kompetencer, innovationsevne osv. Men også at vi har en infrastruktur, der understøtter de gode initiativer, som en lang række forskellige aktører i Nordjylland har iværksat. Limfjorden må ikke blive en barriere for Nordjyllands fremtidige vækst og udvikling!
I den seneste landspolitiske trafikaftale fra marts 2013 aftalte partierne, at en beslutning om 3. Limfjordsforbindelse skal afvente en opdatering af de foreliggende trafikberegninger i den nye landstrafikmodel. Den model er lige på trapperne, og jeg opfordrer de nordjyske folketingsmedlemmer til at sikre, at analysen gennemføres hurtigst muligt.
De foreløbige trafikberegninger vi har fået foretaget viser, at konklusionerne fra VVM-redegørelsen holder, og at kapacitetsgrænsen for den nuværende bro og tunnel vil blive nået inden for 6-8 år. Det er faktisk den tid det tager inden en ny forbindelse over Egholm kan være klar. Derfor er det nu, der er behov for en beslutning for at sikre den nødvendige kapacitet over Limfjorden i fremtiden.
Jeg ser frem til en god debat på mandag. Min opfordring til alle de nordjyske folketingsmedlemmer er at arbejde for en anlægslov i den kommende folketingssamling. Det er nu det gælder!