background
article image


SF forslag øger behov for 3.Limfjordsforbindelse

SF-forslag skærper behovet for en 3.limfjordsforbindelse NU!


SF i Nordjylland og Aalborg har udarbejdet et forslag til forbedringer af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen på kort sigt. Det er positivt, at SF med forslagene anerkender, at der et stigende problem, og at de ikke afviser, at den langsigtede løsning vil være en ny forbindelse.
 
Og jeg deler SFs intention om at gøre det nemmere og mere sikkert at krydse Limfjorden. SF foreslår bl.a., at der skal indføres forbud mod vognbaneskift i tunnelen, at kridtsvinget indsnævres til 1 spor, og at nordkørende trafikanter, der skal fra Aalborg til Nørresundby, henvises til at køre på motorvejen ved Øster Uttrupvej.
 
Jeg har siden SF fremlagde sit forslag nu haft mulighed for at studere baggrundsmaterialer nøjere, og det giver mig grundlag for at sige, at forslag desværre ikke løser trængselproblemerne. F.ek.s er muligheden for at indsnævre Kridtsvinget til ét spor undersøgt flere gange, senest i forbindelse med etablering af intelligent trafikstyring ved Limfjordstunnelen. Kendsgerningerne er her, at en indsnævring vil skabe trafikalt kaos i spidstimerne. Vi kender alle de lange køer på motorvejene, når der ved asfaltarbejder indsnævres til et spor.
 
Så indsnævring af Kridtsvinget til et spor vil ikke kunne afvikle trafikken i spidstimen. Hertil kommer så, at et total overhalingsforbud i tunnelen faktisk vil reducere kapaciteten gennem denne. Det vil betyde yderligere trafikproblemer i Limfjordstunnelen, og at mange flere biler i stedet vil anvende Limfjordsbroen med øget belastning af midtbyen til følge. 
 
Så selv om SFs forslag måtte gavne trafiksikkerheden, vil det desværre samtidig føre til større trængsel i tunnelen, og SFs forventning om at forslaget vil kunne udskyde behovet for at tage en beslutning om en 3. limfjordsforbindelse i fem år forekommer således ikke realistisk. Det forholder sig snarere omvendt – nemlig at forslaget skærper behovet for en ny forbindelse.
 
Som bekendt er der udarbejdet en grundig en VVM-undersøgelse, der entydigt peger på behovet for en 3. limfjordsforbindelse over Egholm. Alle kommuner og Region Nordjylland bakker op om denne løsning. Mange virksomheder og organisationer anbefaler også denne løsning. Nordjylland har derfor behov for, at Folketinget nu efter 40 års undersøgelser vedtager en anlægslov for en Egholmlinje i den kommende folketingssamling, så virksomheder, region og kommuner ved hvad de kan planlægge efter. Med en anlægslov vil Egholm projektet indgå i de kommende prioriteringer for nye veje, og her er vi sikre på, at Egholmlinjen fuldt ud vil klare sig i konkurrencen med andre vejprojekter.
 
Beregninger viser, at der er behov for, at Egholmforbindelsen står færdig om ca. 8 år - og dette vil ikke ændres selv om SF’s forslag til ombygning af tunnelen bliver gennemført. Måske tværtimod.