background
article image


Nordjyske virksomheder er enige

Et bredt udsnit af virksomhederne i og omkring Aalborg er enige om, at en Egholmforbindelse bedst løser de trængselproblemer og dermed barrierer for vækst, som den nuværende Limfjordsforbindelse giver. Næsten 3 ud af 4 virksomheder peger på en vestlig løsning.

- Nordjylland skal have en tredje forbindelse over Limfjorden – så meget ligger fast. Men skal den gå vest eller øst om Aalborg? Og med hvilken begrundelse? Disse spørgsmål har vi stillet vores medlemmer og deres mening er temmelig klart, at en vestforbindelse er at foretrække. Vi har bevidst ikke spurgt til den ene eller den anden linjeføring vest om Aalborg, men alene bedt medlemmerne forholde sig til om en vestlig eller en østlig løsning er bedst, fortæller Erhverv Norddanmarks formand, Anders Hjulmand.

Langt de fleste af deltagerne i Erhverv Norddanmarks undersøgelse har argumenteret for deres valg – nogle med få ord, andre med længere redegørelser, hvilket på mange måder afspejler den debat, der aktuelt foregår i medierne.

- Hovedargumentet for en vestlig linjeføring er, at den vil sikre optimal trafikafvikling i og omkring Aalborg og den bedste aflastning af presset på den indre by, ligesom mange argumenterer for, at en sådan løsning i samspil med Limfjordstunnelen vil skabe en nødvendig ringforbindelse omkring Aalborg. Blandt argumenterne for en vestforbindelse er også at den vil skabe den optimale sammenhæng mellem det overordnede vejnet og Aalborg Lufthavn, ligesom det bliver fremhævet, at den vil bidrage til den fortsatte erhvervsudvikling i området, siger Anders Hjulmand.

Når det gælder den østlige linjeføring, taler flertallet af deltagerne i undersøgelsen, der går ind for en sådan, om at den vil spare Hasseris, Egholm og Lindholm for støj og belastning af naturen. Der er dog også nogle, der mener at det er den rette placering af Den Tredje Limfjordsforbindelse, idet det er i øst det største udviklingspotentiale ligger. Der henvises blandt andet til den fortsatte udbygning af Aalborg Havn og etableringen af det nye sygehus i denne del af Aalborg.

- Baseret på medlemsundersøgelsen er meldingen klar: Den Tredje Limfjordsforbindelse skal gå vest om Aalborg. Om det så skal være en Egholm-, en Lindholm- eller en helt anden løsning, det vil vi ikke tage stilling til. Det centrale er, at vi klart anbefaler vest frem for øst, siger Anders Hjulmand.