background
article image


Ikke brug for flere undersøgelser

I 1990erne blev i alt 9 linjeføringer grundigt undersøgt. I årene efter fravælges de fleste forslag, da de ikke løser problemet med trængslen. I 2009 bliver partierne i Folketinget enige om, at færdiggøre en såkaldt VVM undersøgelse*, og i 2012 præsenterer Vejdirektoratet en VVM-redegørelse for en 3. Limfjordsforbindelse, som peger på tre forskellige linjeføringer. Processen med undersøgelserne af linjeføringerne ender med, at Vejdirektoratet i 2013 indstiller til ministeren, at en 3. Limfjordsforbindelse anlægges i en Egholm linjeføring.
- Det er vi i Komitéen for en 3. Limfjordsforbindelse helt enige i. Undersøgelsen viser entydigt, at Egholmløsningen er langt den bedste til at forhindre den trafikprop, der er på vej i den eksisterende tunnel. Egholmløsningen er også langt den mest økonomisk rentable for samfundet, selvom det er den dyreste løsning, og endelig er det den løsning, som sikrer aalborgenserne mindre støj og forurening. Der er sådan set ikke nogen undskyldning for Folketinget til at forsinke vedtagelsen af en anlægslov, siger Ulla Astman, formand for Komitéen 3. Limfjordsforbindelse.nu
Ulla Astman reagerer på, at den nye Transportminister, Pia Olsen Dyhr har fået et brev fra Trafikalt Folkeparti, der vil blive bruge et tocifret millionbeløb på nye undersøgelser af alternativer til Egholms-linjeføringen.
- Det giver ikke mening. Undersøgelserne er foretaget, og det vil være dybt skadeligt for udviklingen i Nordjylland, hvis beslutningen udsættes igen, siger Ulla Astman. 
Betydningen af beslutningen nu om en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm viser sig i, at hele Nordjylland har samlet sig i Komitéen 3. Limfjordsforbindelse.nu, hvor folkevalgte og erhvervsliv på begge sider af Limfjorden kræver vedtagelse af en anlægslov for en forbindelse over Egholm nu – så en forbindelse kan nå at blive planlagt og bygget, inden Limfjorden for alvor bliver en barriere for Nordjyllands samlede udvikling.
 

*VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. En VVM-undersøgelse bliver foretaget på særlige anlægsprojekter, inden bygherren får tilladelse til at gå i gang med projektet