background

Høringsperiode for forslag til anlægslov afsluttet

Vejdirektoratet har afsluttet høringsperioden for forslag til anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.

Transportministeriet udarbejder nu et høringsnotat til Folketinget, der sammenfatter høringssvarene samt ministeriets vurdering af dem. Både høringsnotatet og de indsendte høringssvar vil derefter blive sendt til Folketinget og offentliggjort på Folketingets hjemmeside, www.ft.dk, sammen med lovforslaget.

Regeringen har besluttet, at der i 2. halvdel af februar 2022 skal fremsættes et forslag til lov om anlæg af 3. Limfjordsforbindelse.

Læs Vejdirektoratets pressemeddelelse om afslutning af høringsperioden

Læs forslag til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse