background

Bred opbakning til 3. Limfjordsforbindelse

Debatindlæg af formandskabet for Business Region North Denmark​: Mogens C. Gade borgmester i Jammerbugt Kommune; Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune; Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Et tiltrængt punktum blev mandag den 28. juni sat med den nye infrastrukturaftale, hvor Nordjylland fik tre vigtige fjer i hatten.

De to vigtige og belastede vejstrækninger mellem Ålbæk og Skagen samt Hanstholm og Sallingsund står til en snarlig udvidelse, og ikke mindst etablering af den længe efterspurgte 3. Limfjordsforbindelse. Alt i alt en god aftale for Nordjylland.

Aftalen giver en tiltrængt nordjysk afklaring og forløsning. Afklaring, fordi vi nu med en bred og solid politisk aftale langt om længe har fået fastslået, hvornår vi kan begynde at nyde gavn af den 3. Limfjordsforbindelse. Og forløsning, fordi vi med forbindelsen endelig kan forløse en masse potentiale for at udvikle Nordjylland, understøtte arbejdspladser i hele regionen og tilbyde langt bedre fremkommelighed til alle nordjyske borgere og virksomheder.

Igennem Business Region North Denmark har de nordjyske kommuner og Regionen haft et godt samarbejde med en bred kreds af virksomheder, erhvervsorganisationer og fagbevægelse omkring den fælles interesse i den 3. Limfjordsforbindelse.

Vi har sammen tydeliggjort over for Folketinget, at forbindelsen var en fælles prioritet på tværs af Nordjylland. Det er der blevet lyttet til, og derfor skal der også lyde en stor tak til den brede politiske kreds bag aftalen.

Vi får nemlig en forbindelse, som hver dag vil aflaste den nuværende tunnelforbindelse med 32.500 køretøjer. Som sikrer langt bedre trafikafvikling ved fjordkrydsningen og mindsker den trafikale sårbarhed markant. En forbindelse, som skaber et meget mere dynamisk arbejdsmarked i Nordjylland, hvor mobilitet ikke dikterer, om du som virksomhed kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft, eller hvor du som arbejdstager kan tage et arbejde eller bosætte dig. Og ikke mindst en forbindelse, som binder Nordjylland langt bedre sammen.

Med så meget på spil er det heller ingen hemmelighed, at vi hellere havde indviet forbindelsen i går frem for i år 2032.

Derfor er det også vigtigt for Nordjylland, at vi udnytter ventetiden frem mod 2025 og får en anlægslov på plads og kommer i gang med projekteringen. Jo før, jo bedre.

Vi vil samtidig gerne understrege, at vi har den største respekt for de mange synspunkter, som både fortalere og modstandere har delt – særligt den seneste tid, hvor vi nærmede os en afklaring.

Vi har lyttet til argumenter for og imod, hvad enten det har været bekymring for klimaet, støjgener i øst og vest eller forsinkelsernes tunge omkostninger for pendlere og virksomheder.

Vi er overbeviste om, at vi kan balancere de mange hensyn, som et anlægsprojekt i den størrelsesorden kræver.

Det er de briller, vi nu tager på, når vi kigger fremad mod etableringen af forbindelsen i 2025.