background

3. Limfjordsforbindelse besluttet af Folketinget med start i 2025

Et bredt flertal i Folketinget har indgået forlig om Infrastrukturplan 2035.

Af aftalen fremgår, at 3. Limfjordsforbindelse over Egholm etableres med start i 2025.

Anlægsudgifterne er skønnet til 7.014 mio. kr.

I projektet indgår et trafikledelsessystem, som kan guide trafikanterne samt 5,3 km støjskærme.

Læs aftalen om Infrastrukturplan 2035