background

3. Limfjordsforbindelse besluttet af Folketinget med start i 2025

Et bredt flertal i Folketinget har indgået forlig om Infrastrukturplan 2035.

Af aftalen fremgår, at 3. Limfjordsforbindelse over Egholm etableres med start i 2025.

Anlægsudgifterne er skønnet til 7.014 mio. kr.

I projektet indgår et trafikledelsessystem, som kan guide trafikanterne samt 5,3 km støjskærme.

Læs aftalen om Infrastrukturplan 2035
Nyhedsoversigt
Nyhedsarkiv


Aalborg Alliancen


 Aalborg Kommune er klar med 600 mio. kr. til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse.


Læs om Aalborg Alliancen på aalborgalliancen.dk