background

Alle får fordel af ny Limfjordsforbindelse

Debatindlæg af Rasmus Haugaard, partner, HaugaardBraad Advokatpartnerselskab; Anja Kibsgaard, stormagasinchef, Salling A/S; René Daarbak, direktør, Mogens Daarbak A/S; Carsten Enggaard, adm. direktør, Søren Enggaard A/S; Marian Fruergaard, statsaut. revisor, Redmark; Henrik Lundum, adm. direktør, NOVI A/S; Søren Samuelsen, direktør, Tech College; Troels Severinsen, adm. direktør, Logimatic; Christina Ørskov, direktør, Orskov Yard A/S; Henrik Bjørn, partner, Beierholm; Steen Royberg, erhvervsmægler, Nordicals; Kurt Bennetsen, direktør, Erhverv Norddanmark.

Vejdirektoratets høringsperiode har som ventet frembragt mange synspunkter om 3. Limfjordsforbindelse via Egholm.

Efter at have studeret indlæg både for og imod den linjeføring, som er anbefalet af Vejdirektoratet, tiltrådt af trafikministeren og indarbejdet i regeringens oplæg til infrastrukturplanen for den kommende årrække, vil vi fremdrage nogle få, tungtvejende hovedargumenter for projektet.

Disse er i sagens natur baseret på erhvervslivets syn på sagen, da Erhverv Norddanmark som Aalborgregionens største erhvervsorganisation samler flere end 650 virksomheder og enkeltpersoner inden for handel, industri, service og liberale erhverv.

Det gør vi i bestræbelserne på aktivt at medvirke til, at regionen er attraktiv at drive og udvikle virksomhed i.

Den 3. Limfjordsforbindelse med vestlig linjeføring er en uomgængelig nødvendighed, hvis Nordjylland og særligt Vendsyssel fortsat skal være en del af landet og hvis der også de kommende årtier skal være udvikling, arbejdspladser og velstand her.

Det er ikke selvskrevet, at det går godt for Nordjylland.

Vi lever nu en gang med den vedvarende udfordring, at vi geografisk set er det område, der befinder sig længst fra hovedstadens vækstmotor.

Dertil kommer, at Nordjylland ret beset ikke befinder sig ”på vejen til et andet sted” i Danmark. Det er værd at erindre, at vores region for bare få årtier siden var på niveau med Lolland og de mest udfordrede dele af Vestjylland. Der skal vi under ingen omstændigheder havne igen.

Det er et faktum, at velfungerende infrastruktur øger et fællesskabs samlede værdi.

Med andre ord vil alle ultimativt drage fordel af Den Tredje Limfjordsforbindelse.

Nogle har argumenteret, at det mest af alt vil gavne Aalborg, men den nye forbindelse handler faktisk langt mere om Vendsyssel - og om den nordjyske helhed og dennes sammenhæng med det øvrige Danmark.

Det skyldes, at en god og sikker infrastruktur er en forudsætning for, at et område kan fungere optimalt. Sørger man ikke for løbende at vedligeholde og udbygge infrastrukturen, gør man sig skyldig i at save et område af resten af landets udvikling.

Den 3. Limfjordsforbindelse vil gavne langt hovedparten af borgerne i regionen, for det handler ikke blot om, at Vendsyssel vedbliver med at være en del af Danmark, men også at varer og personer nemt og ubesværet kan flyttes ind og ud af og rundt i regionen.

Desuden: Det er velkendt, at mange medarbejdere i nordjyske virksomheder pendler fra én kommune til en anden - og for stadig fleres vedkommende på tværs af Limfjorden. Det kan de ikke blive ved med, hvis de ikke kan stole på en sikker og sammenhængende infrastruktur.

Vi har forståelse for, at især beboere i områder nær linjeføringen giver udtryk for deres bekymring. Det er kun naturligt. Men det nytter ikke at fastholde, at tingene skal være alle mulige andre steder end lige præcis der, hvor vi selv er. Vil vi en fortsat udvikling og ikke en af-vikling af Nordjylland, er det nødvendigt at træffe også de mindre behagelige beslutninger.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er vores hensigt at tegne et skræmmebillede. Vi vil blot nøgternt konstatere, hvad der er på spil - og hvordan det i realiteten vil berøre alle i Nordjylland, hvis ikke Den Tredje Limfjordsforbindelse får sin anlægslov og dermed bliver en realitet.

Forbindelsen er lig med arbejdspladser, vækst og fremgang for vores region. Derfor må politikerne ikke ryste på hånden i det afgørende øjeblik, vi nu står over for, men udvise det nødvendige fremsyn og politiske mod. Og den fornødne vilje til at sikre, at vi ikke ved fortsat nølen lægger sporet til lavere beskæftigelse, mere slunkne kommunekasser og deraf følgende udpint nordjysk velfærd.

De fleste har hørt munterhederne om, at Nordjylland med ”hele to motorveje, som ingen kører på”, så rigeligt har fået sin del af kagen.

Men faktum er, at de nordjyske motorveje nu er fyldte. Og anskuer vi for en stund de statslige infrastrukturinvesteringer ud fra, hvad ”de andre” og ”vi” har fået, halter Nordjylland endda meget bagefter. Siden kommunalreformen i 2007 er der ifølge Vejdirektoratet investeret godt 100 mio. kr. i større vejanlæg i Nordjyl-land, mens mere end fire mia. kr. har fundet vej til henholdsvis Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Så vidt vi er orienterede, finder de indledende drøftelser om den kommende infrastrukturaftale sted i øjeblikket.

Heldigvis er ingen af de folketingsmedlemmer, der er valgt i Nordjylland, i tvivl om, hvilke forhold, der gør sig gældende her. Og heldigvis er den store majoritet af dem helt på det rene med, hvor afgørende det er, at Den 3. Limfjordsforbindelse i år får den længe ventede anlægslov. Men held alene gør ikke udfaldet. Det gør kun fremsyn, politisk mod og m/k-hjerte, så vi kan få realiseret det, der skal sikre, at Vendsyssel og Nordjylland bliver ved med at være en del af helheden.