background

Det handler også om fortsat udvikling

Debatindlæg af Christina Ørskov, direktør for Orskov Yard.

Også set fra den del af Nordjylland, hvorfra jeg driver virksomhed, er etableringen af Den Tredje Limfjordsforbindelse af stor vigtighed. Det gælder for min egen virksomhed, men sandelig også for en mængde andre, som jeg møder i fora som blandt andet Maritime Network Frederikshavn, DI Vendsyssel, Frederikshavn Erhvervsråd og Erhverv Norddanmark.

Samstemmende taler disse virksomheder om nødvendigheden af god – og mindst lige så vigtigt – pålidelig fremkommelighed, når Limfjorden skal krydses ved Aalborg. Som det er i dag, er erhvervslivets transporter helt afhængige af, om Limfjordstunnelen er fuldt passabel eller en eller anden form for hændelse forsinker varer og personer i at nå frem til aftalt tid.

Leverandører til vindmølleindustrien, virksomheder i fiskeindustrien og inden for fødevareforarbejdning, transportvirksomheder – overalt er budskabet det samme. Og det handler ikke kun om situationen lige nu, men nok så meget om det nordjyske erhvervslivs muligheder for fortsat at udvikle sig.

En forskningsgruppe fra Aalborg Universitet har for nylig i en rapport beskrevet, hvordan virksomheder inden for logistikområdet bliver kraftigt påvirket af forsinkelser – både de forudsigelige i form af daglig myldretid og de uforudsigelige ved trafikuheld – i og omkring Limfjordstunnelen. Jeg hæfter mig særligt ved, hvordan forsinkelser breder sig som ringe i vandet, så eksempelvis lastbiler, der slet ikke befinder sig i nærheden af tunnelen, bliver påvirket af hændelserne. Det oplever man blandt andet hos Vendelbo Spedition i Hjørring, hvor en forsinket lastbil på vej sydfra kan betyde, at andre lastbiler ikke når frem til den bestilte færgeafgang i Hirtshals eller Frederikshavn, fordi de varer de skal have med, stadig er på vej mod terminalen.

Den Tredje Limfjordsforbindelse handler – også – om, at der er det optimale grundlag for fortsat udvikling af Vendsyssel. Så meget desto mere er det mit håb og min forventning, at Folketingets politikere følger regeringens opfordring til, at Den Tredje Limfjordsforbindelse kommer med i det aktuelle infrastrukturforlig. Og at den nødvendige anlægslov bliver forhandlet på plads allerede i år.