background

Høringssvar fra Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.NU

Høringssvar fra Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.NU til Vejdirektoratets VVM-undersøgelse for Egholmlinjen.
 

Få besluttet anlægslov og finansiering nu!

I mange år har etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg været en manglende brik i den indsats, der lokalt, regionalt og nationalt ydes for udvikling af Nordjylland og nordjysk erhvervsliv.

Det har været en meget lang proces, selv når vi blot ser på de seneste 10 år: De tre alternativer i VVM fra 2011 førte til at Vejdirektoratet anbefalede Egholmlinjen og Lindholmlinjen blev valgt fra. I 2014 blev trafikberegningerne for Østløsningen og Egholmlinjen opdateret. Det førte til, at Østløsningen blev fravalgt og Egholmlinjen endeligt valgt som linjeføring ved forliget af 24. juni 2014.

Den politiske fastlæggelse af linjeføringen var en milepæl for Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.NU, der blev stiftet i 2013, for at Nordjylland på tværs af sektorer kunne stå sammen om etablering af den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Komiteen er bredt sammensat af erhvervsfolk, repræsentanter for fagbevægelsen, uddannelsessektoren og det politiske liv.

Men der mangler stadig anlægslov og finansiering! Nu foreligger opdateringen af VVM fra 2011 og der er stadig tale om en samfundsøkonomisk rentabel investering. Samtidig kan Egholmlinjen etableres uden væsentlig påvirkning af yngleområder, beskyttede naturområder mv.

De nye trafikberegninger viser en aflastning af Limfjordstunnelen, som er markant større end i beregningerne fra 2014. Her kan vi tilføje, at Egholmlinjen vil tilføre nordjysk transport en ny robusthed, der giver sikkerhed for at kunne krydse Limfjorden ved Aalborg. Det er en sikkerhed, der er afgørende for nordjysk erhvervsliv, ikke mindst nord for fjorden. Der er afgørende med pålidelig adgang til arbejdskraft, kunder, leverandører mv.

Robustheden ved Limfjorden er også vigtig for transportsystemerne. Vendsyssel har betydningsfulde erhvervshavne i Hirtshals, Frederikshavn og Skagen, hvorfra der er vigtige færgeforbindelser til Skandinavien, fiskeri, maritime erhverv mv. Også for Aalborg Lufthavn, som ligger nord for Limfjorden, er det af stor betydning, at der er sikkerhed for at de rejsende kan nå frem til tiden.

For mange virksomheder har Limfjorden fungeret som en barriere, der har mindsket mulighederne for og villigheden til at investere langsigtet i udvikling. Det kan ikke fortsætte. Det er vigtigt, at vi får en beslutning nu!

Med VVM-opdateringen og de justeringer af projektet, som den måtte medføre, er grundlaget for en endelig beslutning i Folketinget om anlægslov og finansiering på plads. Men selv ved hurtigst mulige proces vil det tage mindst 8 år inden en forbindelse kan stå klar. Derfor skal 3. Limfjordsforbindelse prioriteres til at blive påbegyndt snarest muligt. Det er afgørende for sammenhængskraften i Nordjylland og i Danmark.

Med venlig hilsen

Ulla Astman,
Formand for Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.NU