background

Opsamlingsnotat fra virtuelt borgermøde klar

Den 24. marts afholdt Vejdirektoratet afholdt et virtuelt borgermøde om resultaterne af den opdaterede VVM-undersøgelse for Egholmlinjen.

På borgermødet præsenterede Vejdirektoratet den opdaterede VVM-undersøgelse for Egholmlinjen, og det var muligt for deltagerne at stille spørgsmål. 185 borgere og foreninger indsendte i alt 379 spørgsmål og kommentarer. Læs alle spørgsmål og kommentarer

Vejdirektoratet har efterfølgende gennemgået alle kommentarer og spørgsmål, og har nu udarbejdet et opsamlingsnotat med Vejdirektoratets bemærkninger. Læs opsamlingsnotatet

Vejdirektoratets borgermødet blev optaget på video. Se video af borgermødet

Den offentlige høring af den opdaterede VVM-undersøgelse for Egholmlinjen løber til den 30. april 2021.