background

Beslutning skal træffes - nu

Debatindlæg af Steen Royberg, erhvervsmægler i Nordicals, bestyrelsesmedlem i Erhverv Norddanmark og medlem af Komiteen 3. Limfjordsforbindelse NU!

Hos landsdelens største erhvervsmæglervirksomhed oplever vi i stigende grad, at kunderne har et udtalt ønske om en placering af deres virksomhed syd for Limfjorden.

Hos flertallet af dem er fremkommelighed i relation til Limfjordstunnelen og fraværet af en alternativ motorvejsforbindelse på tværs af fjorden en væsentlig parameter. Det ser vi konkret ved, at vi igennem de seneste to år har solgt rigtig mange byggegrunde i det sydlige Aalborg Kommune og det nordlige Rebild Kommune.

Vendsyssel har de seneste år i stadig større omfang mistet tilvæksten af nye virksomheder. Og værre endnu: I en del tilfælde har eksisterende virksomheder valgt at flytte deres aktiviteter fra Vendsyssel til syd for Limfjorden, for på den måde at minimere de trafikale udfordringer. Med denne reelle afkobling af Vendsyssel er sammenhængskraften i Nordjylland ved at blive sat over styr.

Den aktuelle beskatning motiverer til køb af mindre biler og alene det fører til mere trafik. Dertil kommer at stadig flere accepterer at transportere sig længere mellem bopæl og arbejde, hvilket heller ikke ligefrem bringer trafikken ned. Og endelig er der den fortsatte udvikling af de store turistområder langs de nordjyske kyster, der også bidrager til yderligere trafik.

Lige om lidt kommer det nye supersygehus, hvilket også vil give øget trafik i og omkring Aalborg. Der er måske ikke så mange, der tænker over det, men Limfjordstunnelen er i dag - i modsætning til dengang den blev taget i brug - uden nødspor. Jeg har ikke specielt meget lyst til at være den nordfra kommende patient i en ambulance, der har svært ved at komme frem til sygehuset, fordi der igen er en forsinkelse omkring tunnelen.

Den udfordring løser man ikke ved at etablere et tunnelrør mere, men kun ved at få bygget et ringvejssystem, der ikke er bykrydsende. Derved kan en del af den trafik, der ikke har særlig grund til at benytte Limfjordstunnelen, bruge den nye forbindelse og dermed medvirke til at tage trykket af de øvrige dele af infrastrukturen.

Med til billedet hører, at Limfjordsbroen for adskillige år siden nåede den maksimale belastning. Også her kan en ny forbindelse medvirke til at aflaste, hvilket der bestemt er behov for. På en varm sommerdag er der højere luftforurening omkring Limfjordsbroen end der er på en normal dag på H.C. Andersens Boulevard i København, der er landets mest trafikerede vej i tæt bebyggelse.

Jeg håber, at et flertal i Folketinget kan se det reelle behov for en ny motorvejsforbindelse på tværs af Limfjorden - og at det er nu, de skal træffe beslutning om dens etablering. Selvom der i løbet af de nærmeste måneder kommer et trafikforlig med 3. Limfjordsforbindelse inkluderet, ændrer ikke ved, at vi har en betydelig trafikal udfordring i den periode på op til 10 år, hvor forbindelsen er under etablering.

At erhvervslivet i Aalborg har været villigt til at investere 600 mio. kr. i et projekt, det faktisk er en statslig opgave at realisere, fortæller om alvoren i ønsket om 3. Limfjordsforbindelse.