background

Borgmester: Derfor må naturen i vest vige for 3. Limfjordsforbindelse

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen

Artikel af journalist Thomas Christensen, Nordjyske.dk, 12. februar 2021.

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen tror det lykkes, når politikerne i år skal beslutte, om 3. Limfjordsforbindelse skal være en del af Danmarks kommende infrastruktur. NORDJYSKE har spurgt borgmesteren ind til regionens mest og længst debatterede trafikforbindelse.

2021 bliver et skelsættende år for 3. Limfjordsforbindelse. En ny, opdateret VVM-undersøgelse er lige på trapperne, og på Christiansborg skal politikerne inden længe forhandle infrastruktur, hvor 3. Limfjordsforbindelse uden tvivl er et af de projekter, der overvejes. NORDJYSKE har spurgt borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), om han tror, forbindelsen vedtages denne gang, og hvorfor naturen i den vestlige del af byen må vige for en ny motorvejsforbindelse over fjorden.

VVM-undersøgelsen er lige på trapperne. Er du spændt?

Ja, jeg ser frem til, den kommer ud. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg glæder mig også rigtig meget til den debat, der kommer, og også til de infrastrukturforhandlinger, som ligger lige rundt om hjørnet.

Tror du på den, den her gang?

Jeg tror, vi står rigtig stærkt, og det gør vi af flere årsager. For det første fordi, det er et stort, reelt problem at kunne krydse fjorden, og vi har oplevet massive kødannelser og udfordringer i den sammenhæng. Vi har også oplevet situationer, hvor folk begynder at sige deres job op, hvis de bor på den anden side af fjorden, fordi det simpelthen er for besværligt. Det er virkeligt noget, der er en stor gene, og som giver et produktivitetstab i Aalborg og omegn hver eneste dag.

Den anden årsag er, at vi jo også har en stærk opbakning. Alle kommuner i Nordjylland står sammen. Vi har lavet Aalborg Alliancen, hvor vi kommer med 600 millioner i medfinansiering. Her har vi rundet virksomhed nummer 500. Faktisk er det store virksomheder i Aalborg, der har meldt sig ind, så de repræsenterer 51 procent af samtlige private arbejdspladser i Aalborg kommune. Det er også et sindssygt stærkt signal, at 51 procent af de private arbejdspladser på to år har meldt sig ind i Aalborg Alliancen og lavet en forpligtende aftale med jobcentret om at hjælpe flere ledige i gang, lave praktikpladser og sådan nogle forskellige ting.

Jeg synes, vi står stærkt, og jeg har en tro på, at vi kan lykkes i denne omgang med at komme med i infrastrukturforliget.

Alle kommunerne er enige om den vestlige forbindelse over Egholm. Hvorfor er det den vestlige linjeføring, I har lagt jer fast på?

Det går helt tilbage til den VVM-undersøgelse, der nu bliver opdateret. Der havde man en politisk behandling, hvor der var flertal for, det skulle være en vestlig linjeføring. Det var ud fra nogle argumenter om, at den aflastede mest, man fik et ringvejssystem og alle de forskellige ting. På den måde får man den mest trafikalt optimale løsning ved at have en Egholmforbindelse.

Fra statens side er man også gået ind og har eksproprieret i forhold til, der blev lavet en politisk aftale på Christiansborg blandt en lang række partier.

Så det der med at diskutere linjeføring er for mig at se, det vi gjorde dengang. Nu fik man så lagt sig fast på, at den skulle gå over Egholm, og så er det det, vi arbejder for. Hvis man tror, man kan starte den diskussion op, om hvor linjeføringen skal gå henne, igen, så gør det bare, vi ingenting får.

Der er noget natur, der bliver påvirket, hvis der kommer en motorvej. Kommer Aalborg ikke til at mangle den natur mod vest?

Vi udvikler vores natur rigtig meget i den her tid. Vi har et kæmpestort projekt i Hammer Bakker sammen med Naturfonden. Vores Lille Vildmose udvikler sig helt fantastisk. Der er nye projekter på vej andre steder.

Vi prioriterer naturen rigtig højt, og jeg vil sige, i forhold til det som 3. Limfjordsforbindelse kommer til at løbe gennem, over Egholm og så videre, meget af det er jo landbrugsjord. Så jeg synes, når vi laver projektet, skal vi som udgangspunkt sige: ”Kan vi få konverteret noget af den her landbrugsjord til natur sideløbende med selve Egholmforbindelsen?” Så man både får en motorvejsforbindelse og noget mere natur.

Jeg har lagt mærke til, der er nogle kræfter på Egholm, der arbejder på at få skabt en naturpark derude. Det, synes jeg, lyder rigtig spændende, og noget som man skal arbejde for.

En borger i Hasseris Enge har udtalt i en artikel hos os: ” Grunden til Hasseris Enge er blevet til det, det er i dag, er området, som det er. Det er det naturskønne område. Det ødelægger man fuldstændig med den motorvejsforbindelse.” Hvorfor må naturen vige for en motorvej?

Aalborg udvikler sig rigtig stærkt i de her år. For at byen kan fungere ordentligt, for at man ikke skal sidde i kø hele tiden, og vi skal have store forureningsudfordringer i forhold til det, og store trafik- og støjbelastninger andre steder, så bliver vi også nødt til at tænke i, hvordan vi kan få fordelt trafikken bedre.

Det er selvfølgelig klart, man ikke kan få alt på én gang, og der er nogle ting i de områder, som 3. Limfjordsforbindelse kommer til at løbe igennem, som selvfølgelig bliver forandret - og i visse tilfælde også til det værre. Men man kan ikke få alt på én gang, og der er det vigtigt for os at få løst det her trafikproblem. Det er ikke noget nyt, at 3. Limfjordsforbindelse kommer til at gå vest om. Det har været kendt rigtig længe.

Du siger selv, Aalborg er en by, der vokser. Du er ikke nervøs for den udvikling, når byen bliver indrammet af motorvej i både øst og vest?

På ingen måde. Jeg tror 3. Limfjordsforbindelse vil komme til at bidrage markant til erhvervsudviklingen i Aalborg-området - være med til at tiltrække flere virksomheder, som sørger for, flere mennesker kan komme i job, og dermed også at endnu flere mennesker vil vælge Aalborg og Nordjylland til. Så set ud fra det perspektiv, tror jeg, 3. Limfjordsforbindelse markant vil komme til at understøtte Aalborgs vækst.
Nyhedsoversigt
Nyhedsarkiv


Aalborg Alliancen


 Aalborg Kommune er klar med 600 mio. kr. til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse.


Læs om Aalborg Alliancen på aalborgalliancen.dk