background

Ny rapport om konsekvenser af forsinkelser på kritisk infrastruktur

Limfjordstunnelen er et eksempel på en kritisk infrastruktur og danske infrastrukturanalyser undervurderer de omkostninger, som uforudsigelige hændelser påfører godstransporten.

Resultaterne i ny forskningsrapport fra Aalborg Universitet understreger vigtigheden af at sikre forsyningssikkerheden ved Limfjorden, og at vi ved vurdering af infrastrukturen i Danmark skal blive bedre til at tælle konsekvenserne for erhvervslivet med.

Rapporten, som Lektor Kristian Hegner Reinau netop har publiceret, sætter fokus på de forsinkelser, som opstår for godstransporten ved ulykker, snestorme mv. på kritisk infrastruktur.

Limfjordstunnelen er grundlaget for casestudiet i rapporten og defineres som ”Kritisk infrastruktur”. Det er i denne sammenhæng ”infrastruktur, hvor der ikke eksisterer en alternativ rute som kan bære trafikken uden at der opstår signifikante forsinkelser, hvis den kritiske infrastruktur er spærret”.

Rapportens vigtigste konklusioner

1. Risikoen for at opleve forsinkelser får logistikvirksomheder til at investere allerede før hændelsen opstår.

2. Forsinkelser kan sprede sig i omfang nedstrøms i logistikoperationerne til at inkludere lastbiler og gods, der ikke befandt sig i nærheden af hændelsen.

3. Forsinkelser kan vokse i tidsomfang nedstrøms i logistikoperationerne.

4. Lastbiler på veje omkring den kritiske infrastruktur bliver også forsinket af hændelser på den kritiske infrastruktur.

5. Mere forskning er nødvendig før omkostningerne ved forsinkelser for godstransport ved hændelser som trafikuheld kan kvantificeres.

6. I danske infrastrukturanalyser undervurderes de omkostninger som uforudsigelige hændelser medfører for godstransporten.

Læs rapporten

Rapporten indeholder et seks siders resume på dansk, mens den øvrige rapport er på engelsk. Forskningsprojektet er finansieret af Vejdirektoratet.

"Travel time unreliability on critical infrastructure: The impact on freight transport"
Kristian Hegner Reinau, Ph.D.
Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet, 2021

Læs rapporten på Aalborg Universitets hjemmeside
Nyhedsoversigt
Nyhedsarkiv


Aalborg Alliancen


 Aalborg Kommune er klar med 600 mio. kr. til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse.


Læs om Aalborg Alliancen på aalborgalliancen.dk