background

Ny Limfjordsforbindelse vil give kortere tid for pendlere i køen

Debatindlæg af Jan O. Gregersen, formand for Dansk Metal Aalborg.

39 procent af Dansk Metals medlemmer i Region Nordjylland sidder mindst en gang om ugen i kø i bilen på vej til arbejde.

Her oplever 17 procent, at de kommer for sent pga. trængsel på vejene. Her ville nogen måske foreslå, at de kunne tage offentlig transport i stedet, men for 35 procent af medlemmer af Dansk Metal i Region Nordjylland er offentlig transport slet ikke en mulighed.

Nedlukningen af Nordjylland har i den grad også bevist, at nordjyderne generelt er meget mobile på tværs af kommunegrænser.

Normalt ser vi over 17.000 pendlere hver dag, som kommer ind til Aalborg, hvilket skaber meget trængsel omkring Aalborg, også for vores medlemmer.

Derfor har vi i Metal Aalborg længe talt for 3. Limfjordsforbindelse.

Det vil gøre en stor forskel for erhvervslivet og de pendlende, da en ny forbindelse vil aflaste de eksisterende forbindelser markant og reducere transporttiden gennem Aalborg og i gennem Limfjordstunnelen.

Danmarks seneste store infrastrukturforlig tilbage fra 2009 udløber ved udgangen af 2020, hvilket betyder, at regeringen snart skal i gang med forhandlinger om et nyt forlig.

Her håber de nordjyske metalafdelinger, at en ny Limfjordsforbindelse vil være med i tankerne.

Det vil nemlig ikke bare være godt for Dansk Metals medlemmers privatliv at bruge mindre tid i kø i bilen, men det vil faktisk også have en positiv samfundsøkonomisk effekt.

Danskerne bruger 360.000 timer hver dag på at holde i kø, hvor Dansk Metals medlemmer har sin del i den andel.

Men overordnet svarer det til, at alle biler i Danmark bruger ca. otte minutter om dagen på at holde stille på vejene. Den spildtid giver et årligt samfundsøkonomisk tab på 26 milliarder kroner, hvilket til sammenligning er, hvad Femernforbindelsen kommer til at koste.

En ny Limfjordforbindelse vil altså betyde mindre spildtid for blandt andet Dansk Metals medlemmer. Det vil fx frigive tid til en halv time mere på arbejde, muligheden for at finde et bedre arbejde med en længere distance eller mere tid med familien. Derudover vil det have en positiv betydning for det nordjyske erhvervsliv, da også godstransportens muligheder vil blive forbedret. Jo hurtigere man kan flytte ting, jo flere ting kan må nå at fragte på den samme tid.

I Metal Aalborg synes vi kun, at der er gode grunde til at få en ny Limfjordsforbindelse, da det vil have stor positiv betydning for vores medlemmer som pendler hver dag, men også for erhvervslivet i hele Nordjylland.

3. Limfjordsforbindelse vil også øge mobiliteten blandt Dansk Metals medlemmer, da de i højere grad vil være tilbøjelige til at køre efter det rigtige job.
Nyhedsoversigt
Nyhedsarkiv


Aalborg Alliancen


 Aalborg Kommune er klar med 600 mio. kr. til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse.


Læs om Aalborg Alliancen på aalborgalliancen.dk