background

Tredje limfjordsforbindelse er ren win-win

Debatindlæg af Richard Fynbo, direktør i Fynbo Foods og formand for DI Vendsyssel.

Vi har talt om den i mange år. I perioder har vi talt rigtig meget om den, og på andre tidspunkter har vi talt endnu mere om den.

Nu er der brug for handling. Der bør ske noget, så snart den opdaterede VVM-redegørelse er færdig sidst på året, og når Folketingets partier mødes til forhandlinger til foråret.

For et par uger siden skulle Folketingets transportudvalg på besøg i Nordjylland.

Situationen omkring covid-19 betød desværre, at turen blev aflyst, men forberedelserne til mødet understregede endnu engang, hvad de fleste af os allerede ved.

Det har afgørende betydning for Nordjylland, at vi får sat gang i arbejdet med at etablere den tredje limfjordsforbindelse.

Det er den vigtigste fælles nordjyske mærkesag.

Inden nedlukningen i september nåede de nordjyske borgmestre at holde deres årlige møde med de nordjyske folketingsmedlemmer. Igen i år var det altoverskyggende tema den tredje limfjordsforbindelse.

Jeg deler borgmestrenes bekymring i forhold til den sårbarhed, som virksomhederne i Vendsyssel må leve med hver eneste dag. Jeg er overbevist om, at usikkerheden har en betydning for den virksomhed, der overvejer at placere sig nord for Limfjorden. For ikke at tale om den tid, der spildes, mens man sidder i kø.

Det er en usikkerhed, som ikke kun rammer den enkelte virksomhed.

Usikkerheden påvirker vores centrale placering i jyllandskorridoren såvel som evne til at tiltrække virksomheder, medarbejdere og investeringer.

Det handler om at sikre virksomhederne i Nordjylland de samme vilkår som virksomhederne i resten af landet.

Det er lige netop nu! Før sommerferien blev jeg interviewet af en journalist, som satte spørgsmålstegn ved fornuften i at bruge et beløb i den størrelsesorden med regningen efter COVID-19 in mente.

Jeg har også bemærket, at transportministeren hen over sommeren har kommenteret andre af de projekter, der var med i den tidligere regerings infrastrukturplan, inden de politiske forhandlinger er gået i gang.

Til journalisten og transportministeren er svaret klart: Det er lige netop nu, byggeriet af den tredje limfjordsforbindelse skal sættes i gang.

Et byggeri af den størrelse vil være godt for de lokale virksomheder. Både de virksomheder, som bliver direkte involveret, og dem, der bliver inspireret af de positive signaler.

En investering som denne vil blive matchet af virksomhedernes investeringer og resultater, og den vil ikke kun være en god forretning for Nordjylland. Den vil komme hele landet til gavn.

Der er ingen undskyldninger. Virksomhederne i Aalborg har gennem Aalborg Alliancen vist, at de er parate til at gøre en indsats, og dermed er der tilvejebragt en betydelig lokal medfinansiering. Politikerne og virksomhederne står sammen i forhold til at understrege behovet, og der er enighed om linjeføringen.

Inden længe foreligger en opdateret VVM-redegørelse, og anlægsarbejdet vil være med til at understøtte væksten og udviklingen i regionen på både kort og lang sigt.

Der er ingen undskyldning. Den tredje limfjordsforbindelse skal prioriteres i de kommende forhandlinger i det nye år.

Den tredje limfjordsforbindelse er win-win.