background

Limfjordstunnelen nu i top 10 over mest trafikerede motorveje

Vejdirektoratet udgav i august rapporten Statsvejnettet 2020, der er den årlige oversigt over tilstand og udvikling på det danske statsvejnet, herunder motorvejene.

I 2019 steg den samlede trafik på motorvejene med 2,2%, hvor den største trafikstigning skete omkring E20 og E45, hvor Limfjordstunnelen er en del af E45 Nordjyske motorvej.

Vejdirektoratets opgørelser viser, at Limfjordstunnelen er på top 10 over mest trafikerede motorveje i 2019.  Den gennemsnitlige trafik gennem tunnelen lå i 2019 på ca. 77.800 målt som gennemsnitlig trafik pr. døgn over hele året (årsdøgnstrafik).

Trængslen i tunnelen måles som trafik i hverdagene, og her var der tale om 88.700 i gennemsnit. Grænsen for ”kritisk trængsel” i tunnelen ligger på 80.000 biler per hverdagsdøgn. Denne grænse blev overskredet allerede i slutningen af 2016.

Læs Vejdirektoratets rapport Statsvejnettet 2020

Vejdirektoratets tabel over de 10 mest trafikerede motorveje:
Vejdirektoratet: De 10 mest trafikerede motorveje, 2019
Kilde: Vejdirektoratet, Statsvejnettet 2020