background
article image


Vestforbindelse bedst for Nordjylland

Debatindlæg af Ulla Astman, regionsrådsformand (S) og formand for Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu;
Preben Bang Henriksen, folketingsmedlem (V), formand for Folketingets Retsudvalg.


Nordjysk erhvervsliv skal have en vitaminindsprøjtning oven på Corona-krisen, og vi er ikke i tvivl om, at en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm er det rette projekt. Det giver både kort- og langsigtede effekter, der vil styrke Nordjylland bredt og markant. Vi kan kun opfordre til at træffe beslutningen.
 
Inden Corona-krisen udskød regeringen forhandlinger om infrastruktur til efter en klimahandlingsplan er på plads. Det forlænger ventetiden for Nordjylland omkring vedtagelse af anlægslov og finansiering for den 3. Limfjordsforbindelse. Samtidig kan nogle desværre foranlediges til at tolke den manglende fremdrift som usikkerhed om, hvorvidt en vestlig forbindelse over Egholm er den rigtige løsning?
 
Vi vil gerne slå fast, at det ikke er usikkerhed omkring 3. Limfjordsforbindelse, der er anledning til udskydelsen. Det er hele arbejdet med et infrastrukturforlig for veje og jernbaner mv., som Regeringen har sat på hold. Og de udskudte forhandlinger ændrer heller ikke på, at en vestlig forbindelse over Egholm er den bedste løsning for Nordjylland.
 
Undersøgelserne omkring den 3. Limfjordsforbindelse er noget af det mest grundige, der er set her i landet med vurdering af mange muligheder og deres konsekvenser. Resultatet var, at Vejdirektoratet i 2012 efter samlet afvejning af trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser anbefalede en linjeføring over Egholm. En beslutning samtlige nordjyske kommuner og Regionen bakker op om.
Et par år efter blev trafikberegningen opdateret med det samme resultat: Egholmlinjen giver mest værdi for pengene – den er den bedste investering for samfundet.
 
En vigtig årsag til, at en ny vestlig forbindelse har væsentlig større samfundsværdi end et ekstra tunnelrør er, at bilister til og fra det vestlige Nordjylland vil få en kortere rute, når de krydser Limfjorden. De sparer mange kilometers kørsel og tid samt udledning af bl.a. CO2. Det vil også betyde færre biler på Limfjordsbroen og give bedre luftkvalitet og miljø i Aalborg midtby. Den aflastning af midtbyen vil et ekstra tunnelrør ikke give.
 
Vi skal også huske en faktor, som ikke indgår i den samfundsøkonomiske gevinst, men som måske er den allervigtigste i det store perspektiv. Det er, hvad vi kan kalde forsyningssikkerheden. Vi er nødt til at få skabt en robust løsning, så Vendsyssel ikke risikerer at blive afskåret fra resten af landet. En vestlig forbindelse over Egholm vil give en større sikkerhed for at kunne komme frem og vil også give en større samlet kapacitet i fjordkrydsningen.
 
Det vil afhjælpe den nuværende sårbarhed, hvor selv små uheld i den tætte trafik ved krydsningen af Limfjorden ved Aalborg giver gener, der er alvorlige nok for borgere og erhvervsliv. Og det vil give en afgørende robusthed ved større uheld, hvor blot en delvis lukning af Limfjordstunnelen i længere tid vil kunne true Nordjyllands udvikling og sammenhængskraft både trafikalt, erhvervsmæssigt og socialt.
 
Endelig skal vi huske, at der med en vestlig forbindelse bliver skabt nye muligheder for relationer mellem borgere og virksomheder i de østlige og vestlige dele af regionen. Arbejdsmarkeder bliver større, og virksomhederne opnår bedre sikkerhed for transportforbindelser.
 
Selv med en hurtig beslutning som en del af en ”Corona-pakke” vil det vare adskillige år inden en vestlig forbindelse over Egholm kan være etableret. Den tid kan bruges til at se på en række mindre løsninger i tilkørselsvejene til Limfjordstunnelen, som kan forbedre trafikafviklingen. Men at Egholmlinjen er den nødvendige og fremtidssikrede løsning, det ændrer de ikke på. Kommuner, Regionen, Folketinget og erhvervslivet bakker op om en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Og vi skal fortsat stå sammen, for Nordjylland har krav på en løsning. Jo før jo bedre.