background
article image


Ny minister: Stadig behov for 3. Limfjordsforbindelse

En international ekspertgruppe har foretaget en undersøgelse af Limfjordstunnelens tilstand og restlevetid, og de slår fast, at tunnelens tilstand grundlæggende er tilfredsstillende. Transportminister Benny Engelbrecht glæder sig over, at det skaber ro og tryghed omkring tunnelen. Han mener dog ikke, at det ændrer på, at der er behov for en 3. Limfjordsforbindelse.

- Ekspertgruppens konklusion skaber ro og tryghed omkring tunnelen. Dermed kan vi afblæse alle tanker om en hastende og omfattende renovering af tunnelen – med de store konsekvenser, som det ville have for trafikken i hele Nordjylland, siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:

- Det ændrer dog ikke på behovet for en 3. Limfjordsforbindelse, og derfor forventer jeg også, at det er et emne, vi skal diskutere, når jeg sammen med Folketingets partier skal forhandle en bred aftale for de kommende års infrastrukturinvesteringer.

Læs mere hos Transport- og Boligministeriet